Fazer Konfektyr Service AB

Rättelse: Cloetta Fazer håller sina positioner på en pressad marknad

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 15:09 CEST

Cloetta Fazer-koncernen redovisar för årets nio första månader i år en försäljning på 2.075 Mkr (2.100). Rörelseresultatet minskade till 214 Mkr (249). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 695 Mkr, vilket är en minskning med 26 Mkr och rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 71 Mkr (94).

Resultatet efter finansiella poster för årets första nio månader uppgick till 228 Mkr (256).

I Sverige har totalmarknaden minskat något medan den i Finland har ökat med 6 procent. Cloetta Fazer har bibehållit sin starka marknadsställning på båda huvudmarknaderna.

- Rörelseresultatet på våra huvudmarknader Sverige och Finland ligger sammantaget i nivå med föregående år, säger Cloetta Fazers koncernchef Karsten Slotte. Försäljningen av våra största varumärken har fortsatt att öka, medan försäljningen av lösgodis har minskat.

- Resultatminskningen under tredje kvartalet härrör sig till sommarmånaderna juli och augusti, medan september utvecklades positivt, säger Karsten Slotte. Cloetta Fazers försäljning under kvartalet har utvecklats bättre än totalmarknaden i Sverige och Finland.

Verksamheten i Polen har fortsatt utvecklas negativt. Lägre försäljningsvolymer samt ökade råvarukostnader och en försvagad valuta har genererat underskott i Polen jämfört med föregående år. Åtgärder har vidtagits för att vända den negativa trenden.

- En pressad marknadssituation har försvårat möjligheterna att kompensera kostnadsökningarna genom höjda priser, kommenterar Karsten Slotte.

- Vi är nu inne i vår viktigaste försäljningsperiod, det fjärde kvartalet, då julförsäljningen infaller. Fjärde kvartalet står traditionellt för cirka 40 procent av årsresultatet. Fallande kakaopriser ger endast delvis resultateffekt under fjärde kvartalet på grund av tecknade terminskontrakt, avslutar Karsten Slotte.

Om Cloetta Fazer
Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel på 22 %. Produktionen sker i Sverige, Finland och Polen. Verksamhetens styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Fazer Blå, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Antalet anställda är 2.000 och omsättningen uppgick 2002 till 3 miljarder.

För ytterligare information kontakta vd Karsten Slotte, telefon 08-470 73 87, mobil 070-687 99 22 eller ekonomidirektör Curt Petri, telefon 013-28 51 10, mobil 070-593 21 69.