Finansdepartementet

Rättelse: Datum för ikraftträdande. Regeringen överlämnar förslag om stabilitetsavgift för banker till lagrådet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:21 CESTRegeringen föreslår att banker och övriga kreditinstitut ska betala en avgift för att finansiera den stabilitetsfond som kan användas för att hantera finansiella kriser. Regeringen föreslår också att statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige ska finansieras via stabilitetsfonden. Förslaget överlämnas idag i en remiss till Lagrådet.

En särskild stabilitetsfond har skapats för att finansiera åtgärder för att motverka en risk för en allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige. Genom att banker och institut själva finansierar stabilitetsfonden via avgifter skapas ett långsiktigt hållbart finansieringssystem som ligger utanför statsbudgeten.

- Med stabilitetsfonden skapar vi ett hållbart system för att värna den finansiella stabiliteten så att hushåll och företag kan få krediter till rimliga villkor. Samtidigt skyddar vi skattebetalarnas intressen genom att bankerna betalar stabilitetsavgiften, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Regeringen föreslår att avgiften ska vara 0,036 procent av vissa delar av institutets förpliktelser enligt fastställd balansräkning. Det rådande läget på finansmarknaderna gör dock att endast halv avgift bör tas ut 2009 och 2010. Regeringen föreslår vidare att hälften av inbetalda avgifter till garantiprogrammet ska få räknas av mot den obligatoriska stabilitetsavgiften.

- Garantiprogrammet har varit till nytta för alla institut, men det är bara några få som betalar garantiavgifter. För att de institut som bidragit till stabiliteten genom att gå med i programmet inte ska belastas alltför mycket, är det rimligt att de får räkna av en del av garantiavgifterna, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Inför 2011 avser regeringen att återkomma med förslag på hur en riskdifferentierad avgift kan utformas som kan gälla både stabilitetsfonden och insättningsgarantin.

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2009.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Louise Conradi
Rättskunnig
08-405 21 04-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Införande av stabilitetsavgift (http://www.regeringen.se/sb/d/11452/a/124677)
Frågor och svar om stabilitetsfonden och stabilitetsavgiften (http://www.regeringen.se/sb/d/11873)