Modul 1 Data AB

Rättelse delårsrapport Q3

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 16:44 CEST

Rättelse angående tidpunkt för Styrelsens rekommendation avseende Softronics bud under punkten Bolagshändelser samt antal aktier med möjlighet till kontant betalning. Korrekt text understruket och tidigare text inom parentes

Bolagshändelser

  • Softronic AB har under perioden lagt ett bud på Modul 1 omfattande såväl kontantbetalning som aktier i Softronic.

–      Softronic erbjuder en (1) B-aktie i Softronic samt 9,50 kronor kontant för varje tjugotal (20) aktier i Modul 1.

–      För innehav upp till 10 000 aktier (ej 1 000 aktier) i Modul 1 finns möjlighet till kontant betalning om 0,83 kronor per aktie.

–      Erbjudandet motsvarar en premie om 27,7% baserat på sista betalkurs den 24 september 2010.

–      Erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 2 november 2010 och acceptperioden beräknas börja den 5 november 2010 och löpa till och med den 3 december 2010.

–      Likviddag beräknas till den 13 december 2010

 

  • Om budet går igenom har Softronic aviserat att Modul 1 Data AB kommer att avnoteras från NASDAQ OMXs Nordiska börslista Nordic small cap Information technology och bli ett helägt dotterbolag till Softronic.
  • Modul s styrelse kommer att lämna sin rekommendation avseende budet tisdagen den 26 oktober kl 15:00 (ej tisdagen den 26 november kl 15:00) och har inhämtat värderingsutlåtande från oberoende expertis. Bengt Stillström har inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor som är relaterade till Softronics erbjudande.

Frågor angående denna rapport kan riktas till: Verkställande direktör Mårten Sundling, tfn 08-568 410 00 eller 070-838 00 73, marten.sundling@modul1.se , CFO Mathias Kjellberg, 0709-30 30 01, mathias.kjellberg@modul1.se. Hemsida: www.modul1.se