Katrineholms kommun

Rättelse: Extra anslag har höjt kvalitén på vården

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 14:48 CET

På grund av att sakfel i texten om extra anslag publicerar vi pressmeddelandet på nytt.

Under 2010 fick Vård- och omsorgsförvaltningen extra anslag för att utveckla kommunens vård och omsorg. De områden förvaltningen har satsat på är kvalité för brukarna och arbetsmiljöinsatser för personalen.

– Anslaget har gett oss chansen att höja kvalitén på alla fronter. Eftersom det var ett extra anslag har vi fokuserat på varaktiga satsningar som är utöver den ordinarie verksamheten, säger Monica Johansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

För brukarna har satsningarna innefattat fler kulturaktivteter på äldreboendena, försök med vårdhund på äldreboendet i Björkvik, förbättrad miljö i matsalarna på äldreboendena, studiebesök, brett införande av Saperemetoden inom handikappomsorgen, utveckling av nya arbetsmetoder inom handikappomsorgen samt extra insatser i samband med att valfrihet inom hemtjänsten infördes.

Satsningar på personalen
Personalsatsningar omfattar generell kompetensutveckling inom alla områden, ergonomiutbildning inom handikappomsorgen samt utbildning i vårdvetenskap för undersköterskor som handleder sjuksköterskestudenter.

– Anslaget har gjort det möjligt att ha full vikarietäckning vid till exempel utbildningar vilket garanterar kvalitén för brukarna, säger Monica Johansson.

Vidare har all personal haft planeringsdagar och det har varit möjligt att erbjuda särskild avtalspension till sjuksköterskor. En informatör har anställts under visstid och en IT-samordnare har projektanställts under två år för att införa nationell patientöversikt samt för att uppgradera det interna verksamhetssystemet.

En del av anslaget har dessutom avsatts till en buffert för att vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna klara oförutsedda utgifter utan att det ska påverka verksamheten.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Monica Johansson (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i
Katrineholms kommun, telefon 070-233 85 81

_____________________________________________________________

Katrineholm – Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm – En plats där du får lust att leva, bo och verka.