Svenska Golfförbundet

Rättelse: Golfgymnasiet till Helsingborg

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 19:34 CEST

Riksidrottsgymnasiet för golf flyttar sin verksamhet till Helsingborg. Alternativen var att vara kvar i Ljungbyhed eller att flytta till Halmstad.

- Vår förhoppning är att ändå fortsätta samarbetet med Halmstad kommun och Högskolan i Halmstad kring verksamheten Scandinavian School of Golf, säger Gunnar Håkansson, Svenska Golfförbundets generalsekreterare.

Svenska Golfförbundet (SGF) har under 25 år samarbetat med Klippans kommun kring förbundets Riksidrottsgymnasium (RIG), en verksamhet som har Riksidrottsförbundet (RF) som huvudman. RF:s och SGF:s mål med verksamheten är att möjliggöra för idrottens bästa talanger att kunna kombinera gymnasiestudier med sin elitidrottssatsning. Utöver riksidrottsgymnasiet i Skåne finns även ett riksidrottsgymnasium i Uppsala.

Efter sju års samarbete mellan Svenska Golfförbundet (SGF), Ljungbyhed Park och Klippans kommun, väljer dock riksidrottsgymnasiet för golf alltså att flytta verksamheten till Helsingborg.

Satsningen på en RIG-verksamhet som inleddes 2005-2006, på elitidrottsmiljö i Klippans kommun, byggde på att ett antal idrotter skulle kunna kombinera studier, träning och boende på området, vilket skulle skapa ett regionalt elitidrottscentra.

Dessa planer har inte kunnat genomföras, främst på grund av att de nya regelverken för nya gymnasieskolan GY11 begränsar möjligheterna för regionala idrottsutbildningar på gymnasieskolan. Det har resulterat i att golfen är och kommer att vara enda idrotten på Ljungbyhed Park. Det här innebär att kommunen inte kan bedriva tänkt skolverksamhet på anläggningen samt att eleverna, lärare och tränare socialt har en otillfredsställande miljö.

Utifrån dessa fakta som varken kommunen eller SGF kan påverka har SGF beslutat att inte förlänga nuvarande RIG-avtal med Klippans kommun som löper ut efter vårterminen 2014. Diskussioner pågår även om förutsättningarna att tidigarelägga detta avslut.

- SGF beklagar denna utveckling men vi måste se till att säkerställa bästa totalmiljö för våra elitsatsande talanger. SGF avser att fortsätta samarbetet med Klippans kommun och Ljungbyhed park med att förlägga våra ungdomsläger till kommunen/anläggningen, säger Gunnar Håkansson.