Lappland Goldminers AB

Rättelse i Miljödom för Fäboliden

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:33 CEST

Rättelse i Miljödom för Fäboliden

Miljööverdomstolen har i dag meddelat en rättelse av sitt beslut avseende Lappland Goldminers AB:s gruv- och processverksprojekt vid Fäboliden i Lycksele kommun i Västerbottens län.

Rättseln lyder, "Rättelse jämlikt 17 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken:Domslutet punkten 2. A) villkor 8, första strecksatsen rättas på så sätt att "...40 milj. kr... "lyder "...40 milj. ton...". Hela domen kan hämtas på: www.lapplandgoldminers.com


Lappland Goldminers erhöll den 17 september 2008 tillstånd från Miljööverdomstolen för en verksamhet som omfattade anläggning och drift av en gruva och ett processverk i Fäboliden.

-I miljööverdomstolens beslut har det tyvärr smugit in sig en felskrivning vilket gjort att många uppfattar det som att vi har fått ett krav på ytterligare nästan 40 miljoner kronor i säkerhet, för efterbehandling av gruvan. I och med dagens beslut har det klarlagts att säkerheten för efterbehandling av gruvan är maximalt 0,8 miljoner kronor, säger Karl-Åke Johansson, VD

Lappland Goldminers har tidigare publicerat en lönsamhetsstudie för Fäbolidens guldprojekt som kan hämtas på: www.lapplandgoldminers.com.

För ytterligare information:

Karl-Åke Johansson, VDs
Tel. 0950-275 01, 070-625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel. 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se


Besök även: www.lapplandgoldminers.com
Om Mangold Fondkommission: www.mangold.se


Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag och producerande gruvföretag. Bolaget är listat på handelsplatsen First North under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på OTC listan i Norge. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden och Blaiken i Sverige, Haveri-trakten i södra Finland och i Pahtavaara i norra Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition. Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag