Utrikesdepartementet

Rättelse: Ny Chargé d'Affaires i Colombo

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:25 CET

Regeringen har 22 februari utsett ambassadör Börje Mattsson till minister och chef vid ambassaden i Colombo, Sri Lanka med ställning som Chargé d'Affaires. Ambassadören i New Delhi, Lars-Olof Lindgren, är sidoackrediterad i Colombo.

Börje Mattsson arbetar för närvarande som gruppchef på Enheten Migrations- och Asylpolitik. Han har tidigare varit Sveriges sändebud i Dhaka samt Chargé d'Affaires i Colombo. Han har även tjänstgjort på UD:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete samt på Asien- och Oceanienenheten.

Börje Mattsson tillträder i Colombo i mars 2007.


Kontakt:
Arja Aschan
Departementsråd
08-405 31 48
arja.aschan@foreign.ministry.se

Press Service
08-405 57 30