Svenska kyrkan

Rättelse om kyrkomötesbeslut

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 18:00 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se


Kyrkomötet avslog motionen om att utreda egen bankverksamhet.

Tidigare i dag gick felaktig information ut på Kyrkomötets webbplats samt i ett pressmeddelande om att en egen bankverksamhet för Svenska kyrkans olika nivåer skulle utredas. Ekonomi- och egendomsutskottet tillstyrkte motionen men den avslogs alltså av kyrkomötet.


Kyrkomötet har i dag avslutats som det sista under denna mandatperiod. De kyrkomötesledamöter som valdes i årets kyrkoval samlas till sitt första möte i september 2006.

Ledamöterna och mandatfördelningen för 2006 års Kyrkomöte kan ses på http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval2005/6-c.htm