Kungliga akademien för de fria konsterna, konstakademien

RÄTTELSE: PRESSVISNING AV NY MODELL FÖR SLUSSEN

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:31 CET

Kl. 10.00 torsdagen den 24/2 i Nikehallen, Konstakademien. Arkitekt Mats Edblom visar sitt framtagna förslag.

En utställning öppnas därefter av skisser och modell. Den kommer att pågå under hela vårsäsongen. Öppna visningar planeras regelbundet, se hemsida för uppdaterad information.
www.konstakademien.se.

Grupper kan boka enskild visning: katriina.kallin@konstakademien.se

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) har länge varit engagerad i frågan om Slussen. Under senhösten 2010 har ledamoten och tidigare preses, Mats Edblom, tagit fram en modell av ett av honom upprättat nytt förslag. Förslaget är att betrakta som Akademiens inlägg i debatten om Slussens framtida utveckling.

Mats Edblom är en av Sveriges mest erfarna arkitekter i infrastrukturella frågor och var bland annat arkitekt för Höga Kusten-bron och inbjuden i tävlingen om Öresundsbron. Han har också varit innehavare av Vägverkets professur på Kungl. Konsthögskolan, den så kallade Tessin-skolan, samt professor på arkitektskolorna vid KTH i Stockholm samt LTH i Lund.

Konstakademien ser som sin uppgift att särskilt betona frågor om stadens arkitektur och skönhet. Förslaget bygger på den beslutade trafiklösningen för Slussen och de infrastrukturella förutsättningar som var kända hösten 2010. Den bärande tanken är att näset/landtungan mellan Gamla Stan och Södermalm bevaras och utvecklas. Den breda bro för fordonstrafik som finns i stadens nuvarande förslag är här uppdelad i två trafikflöden som håller samman näset och lyfter fram torget. Gång- och cykeltrafik passerar fordonsfritt på ömse sidor om trafik­lederna, gående passerar även mellan och under dessa.

Förslaget innehåller vidare de avvattningskanaler som behövs, den bussterminal som efterfrågas, utrymme för utvecklad kulturell verksamhet i anslutning till Stadsmuseet, en generös saluhall samt andra intressanta kommersiella ytor - utan att utsikten från Slussens Södermalmssida försvinner. Akademien menar att Mats Edbloms upplägg förenar kravet på skönhetens bevarande vid Slussen med de olika tekniska och ekonomiska krav som ställs.

Utställningens öppettider: mån-fre 11-17, lö-sö 12-16. Fri entré.

För med information kontakta:
Susanna Slöör, ständig sekreterare, susanna.sloor@konstakademien.se, 08-10 22 08, 070-792 81 86