Vänsterpartiet Storstockholm

RÄTTELSE: Rädda de hotade campingstugorna i Farsta

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 11:25 CEST

Campingstugorna i Farsta har stort kulturhistoriskt värde och måste bevaras. Området behöver värnas som en oas för rekreation och friluftsliv, istället för att hälften av stugorna ska rivas för att bygga några villor och ett hyreshus utan fönster mot Nynäsvägen. Nu är det upp till moderaterna i stadsdelsnämnden  och exploateringsnämnden att backa.

Oppositionen i Farsta stadsdelsnämnd är enig om att berget med campingstugor måste lämnas orört. Stadsbyggnadskontorets beslut 2010 att fotsätta planarbetet togs på felaktiga grunder, men nu vet man att stugorna ägs av privatpersoner och inte arrenderas. Trafikkontoret anser att ingreppen i naturmarken blir för stora för en så liten exploatering. 

-          Nu måste stadsdelsnämnden som jag föreslagit i en skrivelse inleda en dialog med Hökarängens friluftsförening för att bevara området. Att riva stugorna är en klassfråga, det sopar undan spåren av arbetarklassens historia och drabbar mindre bemedlade personer som inte får ersättning och dessutom blir skuldsatta, säger Thereza Nordlund, ersättare i Farsta stadsdelsnämnd (V).

 

För mer info:
Thereza Nordlund                     070 791 23 24

 

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se