Labs2

Rättelse till felaktig information i bokslutskommunikén

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:41 CET

I Rapporten som publicerades den 15 februari var några av jämförelsetalen för 2008 felaktiga. Resultat före av- och nedskrivningar under perioden januari - december 2008 uppgavs till -4,7 MSEK, det korrekta skall vara -6,2 MSEK. Resultat före skatt för samma period uppgavs till -77,1 MSEK, det korrekta beloppet skall vara -51,6 MSEK. Korrekta av- och nedskrivningar för 2008 var 45,6 MSEK.

Övrig information i kommunikén är korrekt angiven.

Bokslutskommunikén finns att ladda ned i sin helhet på Labs² hemsida www.labs2.com

Kontaktpersoner:
Jonas Birgersson, koncernchef Labs²
0705-15 27 62.

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg och Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.