Vägverket

Rättelse: Västerbottniska Holmön får vinterförbindelse

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 15:32 CET

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Länsstyrelsen i Västerbottens län i uppdrag att hålla en vinterförbindelse över isen mellan Holmön och fastlandet.
Uppdraget innebär att länsstyrelsen får ansvar för att staka och hålla en förbindelse över isen under den tid på året då isförhållandena omöjliggör båttrafik.
Genom beslutet kan nu Umeå kommun utföra den ersättningstrafik som kommunen sagt sig vara beredd att svara för under den tid på året då båttrafik inte kan gå. Uppdraget är tidsbegränsat till vintrarna 2003/04 och 2004/05.

- Jag hoppas att det här blir en bra övergångslösning för Holmöborna, säger vägdirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson, Vägverket Region Norr.

Vägverket Region Norr