Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF

Rätten till arbete försvagas efter dom i regeringsrätten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 13:48 CET

Sveriges Yrkesmusikerförbund
Box 49144, 100 29 Stockholm
Alströmergatan 25B
Tel 08-693 03 30, symf@symf.se
2007-02-05 Pressmeddelande med anledning av Regeringsrättens dom
(målnr 282805)

Rätten till arbete försvagas efter dom i
regeringsrätten

Sångare, musiker och skådespelare behöver anpassad
barnomsorg för att kunna arbeta.
En dom i regeringsrätten idag försämrar möjligheten för föräldrar att
få barnomsorg på obekväm arbetstid. Regeringsrättens dom innebär att
Sveriges kommuner inte har någon skyldighet att bevilja barnomsorg på
annan tid än ”normal” arbetstid.

– Tillsammans med pensioner, reseavdrag och tyvärr mycket annat är
detta ytterligare ett bevis på att scenkonstverksammas villkor inte beaktas.
Vi är en liten grupp, men även vi måste få leva under rimliga villkor som
tillåter ett fungerande socialt liv, säger Symfs ordförande Bo Olsson.

– Regeringen talar varmt om att folk ska arbeta. Vi förutsätter att det gäller
även professionellt yrkesverksamma på kulturområdet. Men då måste
de också ges förutsättningar för att kunna utöva sitt yrke, säger Anna
Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

– Barnomsorg är en av grundförutsättningarna i den moderna arbetslinjen.
Rätten att kunna utöva sitt yrke ska inte bero på regional politisk
välvilja eller lokalt godtycke, säger Anna-Karin Simlund, körsångare
på Göteborgsoperan och Symfs ansvariga för barnomsorgsfrågor. Ur ett
jämställdhetsperspektiv är domen en provokation.

Ensamstående föräldrar
utesluts nu från en redan begränsad arbetsmarknad.
Skådespelare, musiker, sångare, dansare och andra scenkonstanställda har
ofta delad arbetsdag. Det innebär att man repeterar på dagen, har ledigt
några timmar på eftermiddagen för att sedan spela konsert eller föreställning
på kvällen.

– Delad arbetsdag är inte ett frivilligt val, utan en grundförutsättning för
att kunna arbeta i yrket. Det finns naturligtvis inte möjlighet skådespelare,
musiker eller sångare att ”byta bort” kvällens föreställning eller enbart
jobba dagtid, påpekar Anna Carlson.

Ensamstående föräldrar och föräldrar i samma yrke behöver dagis i kombination
med barnomsorg i hemmet på kvällstid. Detta för att undvika
en situation där barnet befinner sig i utanför hemmet dygnet runt (dagis
på dagen, nattis på natten), något som går stick i stäv med principen om
barnets bästa.

Symf kräver, tillsammans med Teaterförbundet, att regeringen ser över
och moderniserar Skollagen. Kommunerna ska ha skyldighet att erbjuda
en flexibel barnomsorg som är i linje med vad våra högutbildade - men
lågavlönade - medlemmar behöver för att kunna utöva sitt yrke och som
sätter barnets bästa i fokus.

– Det kan inte vara möjligt att det år 2007 ska vara nödvändigt att ge
upp sitt yrke och sin karriär, bara för att man blivit förälder, säger Anna
Carlson.

Mer information:
Jonas Nyberg, Kommunikatör, Symf, tel 070-787 11 11
Anna-Karin, Simlund, Barnomsorgsansvarig, Symf, tel 0768-71 42 36
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet, tel 070 585 22 83.
Nina Stone, ombudsman Teaterförbundet, tel 08 441 13 00.