Teaterförbundet

RÄTTEN TILL ARBETE FÖRSVAGAS EFTER DOM I REGERINGSRÄTTEN

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 16:44 CET

Pressmeddelande med anledning av Regeringsrättens dom (målnr 282805). Skådespe-lare och musiker behöver anpassad barnomsorg för att kunna arbeta.

En dom i regeringsrätten idag försämrar möjligheten för föräldrar att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Regeringsrättens dom innebär att Sveriges kommuner och stadsdelar inte har någon skyldighet att bevilja barnomsorg på annan tid än ”normal” arbetstid.

– Regeringen talar varmt om att folk ska arbeta. Vi förutsätter att det gäller även professionellt yrkesverksamma på kulturområdet. Men då måste de också ges förutsättningar för att kunna utöva sitt yrke, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

Skådespelare, musiker, sångare, dansare och andra scenkonstanställda har ofta delad arbetsdag. Det innebär att man repeterar på dagen, har ledigt några timmar på eftermiddagen för att sedan spela konsert eller föreställning på kvällen.

– Delad arbetsdag är inte ett frivilligt val, utan en grundförutsättning för att kunna arbeta i yrket. Det finns naturligtvis inte möjlighet skådespelare, musiker eller sångare att ”byta bort” kvällens föreställning eller enbart jobba dagtid, påpekar Anna Carlson.

Ensamstående föräldrar och föräldrar i samma yrke behöver dagis i kombination med barnomsorg i hemmet på kvällstid. Detta för att undvika en situation där barnet befinner sig i utanför hemmet dygnet runt (dagis på dagen, nattis på natten), något som går stick i stäv med principen om barnets bästa.

– Barnomsorg är en av grundförutsättningarna i den moderna arbetslinjen. Rätten att kunna utöva sitt yrke ska inte bero på regional politisk välvilja eller lokalt godtycke, säger Anna-Karin Simlund, körsångare på Göteborgsoperan och Symfs ansvariga för barnomsorgsfrågor.

Teaterförbundet och Symf kräver att regeringen ser över och moderniserar Skollagen. Kommuner och stadsdelar ska ha en skyldighet att erbjuda den typ av barnomsorg våra högutbildade medlemmar behöver för att kunna utöva sitt yrke och som sätter barnets bästa i fokus.

– Det kan inte vara möjligt att det år 2007 ska vara nödvändigt att ge upp sitt yrke och sin karriär, bara för att man blivit förälder, säger Anna Carlson.

– Tillsammans med pensioner, reseavdrag och tyvärr mycket annat är detta ytterligare ett bevis på att scenkonstverksammas villkor inte beaktas. Vi är en liten grupp, men även vi måste få leva under rimliga villkor som tillåter ett fungerande socialt liv, säger Symfs ordförande Bo Olsson.


Se även TCOs pressmeddelande i samma fråga.


Frågor

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet, telefon 070 585 22 83

Nina Stone, ombudsman Teaterförbundet, telefon 08 441 13 27

Jonas Nyberg, Kommunikatör, Symf, telefon 070-787 11 11

Anna-Karin, Simlund, Barnomsorgsavsvarig, Symf, telefon 0768-71 42 36
Tomas Sander, infoansvarig TF telefon 070- 689 13 28

Länk: Länk till TCOs kommentar
http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=5193