Justitiedepartementet

Rättsintygen blir bättre!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 12:03 CEST

Rättsmedicinalverket ska få ett huvudansvar för verksamheten med utfärdande av rättsintyg. Utfärdandet av sådana intyg koncentreras till särskilt kvalificerade läkare. Detta är innebörden i en remiss som regeringen idag har beslutat om att överlämna till Lagrådet.

Ett rättsintyg är ett läkarintyg angående till exempel ett brottsoffers skador efter en misshandel, vilket används i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång. I olika sammanhang har det uppmärksammats att många rättsintyg inte håller tillräckligt hög kvalitet. En orsak anses vara att många läkare utfärdar endast ett eller ett fåtal rättsintyg per år och därmed inte får tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Ingen myndighet har huvudansvar för verksamheten med utfärdande av rättsintyg idag, vilket medför att ingen känner ett ansvar för att vidareutveckla verksamheten.

I det nya lagförslaget föreslås därför en ny ordning för utfärdande av rättsintyg, där Rättsmedicinalverket får huvudansvaret för verksamheten. Vidare föreslås att utfärdande av rättsintyg ska koncentreras till ett färre antal läkare med särskild kompetens. Enligt förslaget ska rättsintyg som huvudregel utfärdas av rättsläkare inom Rättsmedicinalverket eller av läkare som Rättsmedicinalverket har kontrakterat för uppgiften.

Rättsintygen föreslås också avgiftsbeläggas. Idag är de rättsintyg som utfärdas av rättsläkare inom Rättsmedicinalverket kostnadsfria för beställaren. Däremot får de oftast betala för rättsintyg som utfärdas av läkare inom den allmänna hälso- och sjukvården samt av privatpraktiserande läkare. I förslaget föreslås att Rättsmedicinalverket ska ta ut en avgift för de rättsintyg som utfärdas genom myndigheten.

- Detta innebär en förbättring för brottsoffret. Rättsintyget är ett viktigt bevis i till exempel mål om misshandel. Med det nya förslaget kommer fler brott att klaras upp och rättssäkerheten stärkas, säger justitieminister Thomas Bodström.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Sara Rosén
Rättssakkunnig
08-405 39 24