Junilistan

Rättssäkerheten hotad

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 16:31 CET

Hemlig avlyssning blir verklighet i Sverige. Detta står klart sedan folkpartiet i torsdags ställde sig bakom socialdemokraternas förslag om att tillåta hemlig avlyssning.

- Hemlig avlyssning innebär att statsmakten kan avlyssna medborgare samtidigt som sekretessen gör det omöjligt för oberoende instanser, exempelvis journalister, att granska verksamheten. Detta undergräver rättstaten, säger Junilistans ordförande Nils Lundgren.

Hemlig rumsavlyssning innebär att staten får möjlighet att insynsfritt övervaka medborgare som misstänks för allvarliga brott. Samtidigt är det oundvikligt att även personer som inte är misstänkta för brott blir avlyssnade när de vistas på arbetsplatser och i bostäder som avlyssnas.

- Hemlig avlyssning hotar inte bara den personliga integriteten, utan även rättssäkerheten i stort. Särskilt allvarligt är att medborgarnas förtroende för rättsväsendet urholkas. Junilistan tar starkt avstånd från förslaget, säger Nils Lundgren.

Förslagen om hemliga tvångsmedel omfattar såväl bostäder och bilar som arbetsplatser. De enda undantagen är advokatkontor, biktrum, läkar- och psykmottagningar. Detta innebär att exempelvis lokaler som tillhör politiska motståndare eller tidningsredaktioner kan avlyssnas.

- Junilistan ser mycket allvarligt på att staten genom tvång ökar kontrollen av medborgarna. Det är mycket viktigt att bekämpa allvarliga brott. Men det får inte ske på bekostnad av rättssäkerheten, säger Nils Lundgren.

För ytterligare information:
Nils Lundgren, 070-633 46 34
Anna Hammarskiöld: 0707-929 111