Moderaterna

Rättssäkerheten i fara på Polishögskolan

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:35 CET

- Det finns formella behörighetskrav för att söka in till polishögskolan och dessa ska tillämpas på alla sökande, oavsett vilken bakgrund den
sökande har. Minimikraven skall vara lika för alla, oavsett ursprung.

Det säger riksdagsledamoten och moderaternas gruppledare i Justitieutskottet Hillevi Engström med anledning av att det i dag tillämpas kvotering till Polishögskolan i syfte att öka mångfalden bland
studenterna. De sökande måste göra ett prov i svenska under antagningsprocessen, men tyvärr hanterar man resultaten på ett sätt som
inte kan anses vara rimligt säger Hillevi Engström. Trots underkänt resultat har studenter antagits. Rektor Birgit Hansson har i media uttalat
att dessa elever under utbildningens gång ska få extra stöd i svenska, för att sedan kunna godkännas under utbildningen. Om man har ett test,
vilket jag tycker är tveksamt, så måste det hanteras rättssäkert så länge det finns kvar, dvs. kriterier ska vara lika för alla sökande.

Det finns inga speciella tester i svenska språket för att söka till läkarutbildning, journalisthögskolan, lärarhögskolan eller KTH - varför skall det finnas just till polisen? Min ståndpunkt är att det är tveksamt
är särbehandla sökande till Polishögskolan genom att ha ett särskilt test i svenska. Alla behöriga sökanden har redan godkända betyg från gymnasiet
eller motsvarande, är det då relevant med ett ytterligare test. Men tills dess att testet tas bort, måste det hanteras på ett korrekt sätt. Jag
anser inte att Polishögskolan har gjort detta.

Jag välkomnar regeringens översyn av polisutbildningen där även rekrytering till polisyrket är en viktig fråga. Polisen behöver bli en
spegelbild av samhället, där personer med olika etnisk, kulturell och religiös bakgrund ses som en självklarhet. För inte så länge sedan var det
en väldigt låg andel kvinnor, men den förbättras nu stadigt, i dag är ca 40 % av polisstudenterna kvinnor. Det har skett genom ett målmedvetet
arbete. Utmaningen ligger i att göra polisyrket attraktivt för människor från hela samhället, det är en förutsättning för att polisen ska lyckas
med att minska brotten och öka människors trygghet.

Det är inte rimligt att man inom Polishögskolan ska bedriva studier i svenska för studenterna, nödvändiga kunskaper ska förstås finnas i förväg
bland de antagna.__________________
Sofia Spolander
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-736-82 81 11
+46-736-82 80 00 (pressjour)