Conductive

Rättssäkra barnavårdsutredningar

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:40 CEST

Rättssäkra barnavårdsutredningar

Samtalsmetoder och bemötande för ökad rättssäkerhet

Varje barn, oavsett var de bor, ska ha samma rätt att få sina förhållande granskade när lagen så föreskriver. Dock visar undersökningar att barns möjligheter till skydd och stöd varierar starkt beroende på i vilken kommun de bor. Många gånger handlar det helt enkelt om brister i rutiner eller att det inte finns tillräckliga verktyg och metoder för att göra kvalitativa och rättssäkra utredningar.

Under den här kursen får du praktiska verktyg och metoder för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. Kursen blandar teori med praktiska moment och du får möjlighet att diskutera i mindre grupper och praktiskt arbeta med rutiner och verktyg för att rättssäkra barnavårdsutredningar.

Målet med kursen är att du ska få praktiska verktyg och ökad kunskap om hur du gör rättssäkra barnavårdsutredningar.