Fältbiologerna

Rättsskandalen på Gotland fortsätter

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 09:00 CEST

Igår avvisade Högsta Domstolen Naturvårdsverkets ansökan om inhibition i fallet om kalkbrottet i Bunge-Ducker på Norra Gotland. Det betyder att Nordkalk får börja skövla Ojnareskogen och påbörja brytning av kalk redan idag. Därför har Fältbiologerna beslutat att fortsätta stödlägret och vakta Ojnareskogen åtminstone sommaren ut.

Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med vildmarkskaraktär som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra är också en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.

I torsdags kom domen från miljööverdomstolen som innebar att Nordkalk får bryta kalk i Ojnareskogen - och att de fick tillstånd att börja bryta utan att behöva vänta på eventuella överklaganden. Naturvårdsverket skickade snabbt in en ansökan till Högsta Domstolen om att överklaganden visst skulle inväntas. Igår avslog HD denna ansökan. Det är alltså fritt fram för Nordkalk att påbörja brytningen när de vill.

Rättsprocessen om Nordkalks kalkbrott i Ojnareskogen har pågått i 7 år och präglats oegentligheter. De olika mark- och miljödomstolarna har haft vitt skilda uppfattningar om fallet. Paragrafer i miljöbalken har ändrats under rättsprocessens gång vilket har öppnat upp för Nordkalk att totalt ignorera skyddet av de världsunika arter som lever i området. Många var förvånade när domen som kom i torsdags sade att Nordkalk får bryta kalk - och dessutom med en gång. När sedan även HD avslog ansökan om inhibition späddes rättsskandalen på. Hur kan det här vara möjligt i ett land som Sverige?

Frågan om kalkbrottet är något som i högsta grad berör hela Sverige. Om de svenska miljölagarna tillåter att Ojnareskogen förstörs – med unik natur, sällsynta arter, rent och sårbart grundvatten – vilket område tillåts då inte att exploateras?

-  Vi är förbannade på att det här kan vara lagligt i Sverige säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Vi tänker vakta Ojnare och fortsätta kampen tills skogen är räddad. Vi vill inte tro att det svenska rättssystemet fungerar såhär. 

Kontakt:

Linn Andersson, 070-1472066

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna 


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.