Sveriges Byggindustrier

Rättsvidrigt förslag från Byggnads

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2013 15:43 CET

Förslaget med ett huvudentreprenadansvar är olagligt, det strider mot äganderätten enligt konventionen om mänskliga rättigheter, mot konkurrenslagstiftningen, mot svensk skatterätt, mot medbestämmandelagens grundläggande principer samt hur man i kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

- Byggnads förslag handlar inte om ett socialt ansvarstagande utan innebär i praktiken att man skulle stänga gränserna för utländska företag och sätta stopp för utländsk arbetskraft i byggbranschen. Det känns obehagligt likt Vaxholmskonflikten. Förslaget skulle drabba seriösa byggföretag, stora som små, men inte alls gälla för t ex byggledningsföretag eller företag utan kollektivavtal, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Byggnads hävdar att de försvarar utländska arbetstagares rättigheter i Sverige och att de vill ha en byggbransch i världsklass och kräver därför solidariskt ansvar enligt norsk modell. Detta innebär att entreprenörerna i kontraktskedjan är medansvariga för att avtalsenlig lön betalas ut. Det vill säga att oseriösa företag kan undgå ansvar eftersom någon annan betalar.

- För byggbranschen i Sverige finns det redan lagstiftning på plats som reglerar skyddet av arbetstagare i Sverige eftersom vi är med i EU. Vi har till exempel regler om lönegaranti, vi har utstationeringsdirektivet och bemanningsdirektivet. Vi har också ett system med utökade kontroller som är på väg att kunna sättas i verket det närmaste året, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org, eller Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org