Teaterförbundet

”RÄTTVISA OCH UTVECKLING FÖR FRILANSARE”

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 16:14 CEST

”En handlingsplan för att bygga upp en infrastruktur för frilansare på scen- och medieområdet.”

Teaterförbundets styrelse har tagit fram en handlingsplan för att åstadkomma en infrastruktur för frilansare.

I en remissupplaga skickas ”Rättvisa och utveckling för frilansare” på formell remiss till Teaterförbundets avdelningar för diskussion och synpunkter. Skriftliga synpunkter ska lämnas till förbundet före den 15 februari 2006.

Bärande delar i handlingsplanen är:

· De professionellt yrkesverksamma - oavsett om de arbetar som tillsvidareanställda, i olika former av tidsbegränsade anställningar eller som egenföretagare (F-skattare) - ska omfattas av fackliga avtal och regler.

· Den nationella och regionala/lokala kultur- och mediepolitiken måste kompletteras med en infrastruktur till stöd för frilansares arbets- och utvecklingsmöjligheter mellan jobben.

· Arbetsmarknads-, skatte- och socialförsäkringssystemen måste utformas så att de fungerar också för de yrkesverksamma på kulturområdet

Beslut vid riksstämman

Med utgångspunkt i de synpunkter som lämnas kommer en reviderad text att antas av förbundsstyrelsen och ligga till grund för beslut vid riksstämman den 10 – 12 juni 2006.

Varför en handlinsplan för en infrastruktur för frilansare?

Även om perspektivet i handlingsplanen är frilansarnas, så är de lösningar som anvisas i grunden gemensamma för alla professionellt yrkesverksamma inom scen- och medieområdet.

Förhoppningen är att handlingsplanen ska skapa en långsiktig grund i vårt arbete för bättre villkor och en offensiv kulturpolitik Med en bland medlemmarna väl förankrad handlingsplan ökar tyngden i vårt påverkansarbete Därför är det viktigt att göra sin röst hörd.

Ur skriftens förord

”För att uppnå målen i denna handlingsplan krävs inte bara ett uthålligt arbete av Teaterförbundet, dess avdelningar och medlemmar. Det krävs också att arbetsgivarna och uppdragsgivarna tar sitt ansvar för scen- och medieområdets utveckling, att vi får till stånd en aktiv dialog med politiker och tjänstemän på nationell och regional/lokal nivå och inte minst att vi når de som har det yttersta politiska ansvaret för att anpassa skatte- och trygghetssystemen till de speciella förhållanden som råder inom kultursektorn.”

Dokument: Ladda ned remissupplagan av "Rättvisa och utveckling för frilansare" som pdf-fil
http://www.teaterforbundet.se/common/GetDocument.asp?path=news&check=1119264111900162&src=Hela trycksaken.pdf