Huddinge kommun

Rättvisare hyressättning i äldreomsorgen och socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:21 CEST

Kommunens boende inom äldre- och handikappomsorgen och socialpsykiatrin betalar idag olika mycket i hyra för likvärdiga lägenheter. Därför har kommunfullmäktige tagit beslut om en ny modell som ska ge en rättvisare hyressättning. Beslutet togs den 8 september.

Den nya hyran kommer att gälla från och med den 1 februari 2009. Vissa boende kommer att få höjd hyra, medan andra får oförändrad eller sänkt hyra.
Även med höjd hyra kan den boendes ekonomi bli lika som idag. Bostadstillägg och förbehållsbelopp är två faktorer som gör att den totala månadskostnaden inte måste bli högre.
- De kunder som får en höjning av hyran får den i tre steg under tre år, säger Gunilla Helmerson (m), ordförande i socialnämnden.
- Det gamla systemet var varken rättvist eller konsekvent. Nu kommer hyran att fastställas efter tydliga kriterier och framtida hyreshöjningar kommer att följa avtalen mellan Huge och Hyresgästföreningen. Enkelt och rättvist, säger Karl Henriksson (kd), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Intresseorganisationerna har varit med i processen och lämnat sina synpunkter i remissvar.
Huddinge pensionärsråd har ställt sig positivt till införandet av en enhetlig modell och poängterar vikten av en tydlig information till de boende.
Alla boende kommer att få utförlig information om den nya hyran när uträkningarna är gjorda.

För mer information, kontakta
Karl Henriksson (kd), ordförande i äldreomsorgsnämnden
08-535301 69, 0708-28 24 62
För frågor inom äldreomsorgen:
Ann-Charlotte Hallgren, ekonomichef på äldreomsorgsförvaltningen
08-535312 20, 0708-64 62 40

För frågor inom socialförvaltningen:
Ingrid Boheman-Risto, verksamhetschef handikappomsorgen
08-535378 60