Centerpartiet

Rättvisare skatteutjämning för kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 10:33 CET

Centerpartiet har länge drivit frågan om ett nytt, mer rättvist kommunalt skatteutjämningssystem. Nu är regeringen överens om ett förändrat modernt system som baseras på kommunernas faktiska förutsättningar och som går i linje med Utjämningskommitténs förslag.

– Jag är väldigt nöjd över att regeringen nu enats om ett mer rättvist system. Det är en arbetsseger för Centerpartiet som drivit denna fråga länge, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

I förslaget ingår bland annat den så kallade barnomsorgsmodellen där vissa kommuner i nuvarande system har överkompenserats och andra underkompenserats. I dagens modell får kommunerna inte ersättning för hur många barn som nyttjar barnomsorgen, utan baserat på hur många som antas
nyttja barnomsorgen. Den nya modellen kommer istället att lägga ersättningsnivån efter hur många barn som faktiskt nyttjar barnomsorgen.

– För att Sverige ska hålla ihop krävs en politik som vågar jämna ut skillnader och som skapar tillväxt i hela landet, vilket nu blir verklighet. Från Centerpartiets sida har det viktigaste varit att kostnadsutjämningen genomförs i enlighet med utredningens förslag, avslutar Annie Lööf.

Det kostnadsutjämningssystem som nu införs stämmer överens med Utjämningskommittén förslag. Förslaget innebär också en förändring på inkomstsidan där de kommuner och landsting som i dag betalar en utjämningsavgift kommer att få behålla en större del av skatteintäkterna, och övriga kommuner och landsting kompenseras genom ett permanent statligt tillskott.

För Centerpartiet är det centralt att det nya systemet skapar hållbara förutsättningar för god grundläggande service i hela landet, samtidigt som det främjar ekonomisk tillväxt. De nya reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2014.

Annie Lööf finns tillgänglig för kommentarer kring dagens besked.

Presskontakt:
Anna-Karin Nyman
Presschef hos Annie Lööf
070-206 75 62

 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.