Utbildningsdepartementet

Rättvisare villkor för vuxenstuderande

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:00 CET

Regeringen föreslår i en proposition som idag lämnats till riksdagen att rekryteringsbidraget för vuxenstuderande avvecklas från och med den 1 januari 2007.

Förslaget syftar till att villkoren för studiefinansiering för vuxna på olika utbildningsnivåer ska bli mer likvärdiga och enhetliga.

- Regeringen strävar efter ett samordnat och sammanhållet studiestödssystem. Alla vuxenstuderande ska omfattas av det reguljära studiemedelssystemet, säger utbildningsminister Lars Leijonborg i en kommentar.

Inom studiemedelssystemet kan studerande på grundskole-eller gymnasienivå få ett bidrag som utgör cirka 80 procent av totalbeloppet. Totalbeloppet i studiemedlen, som höjdes med 300 kronor under 2006, är högre än rekryteringsbidraget.

Regeringens proposition innehåller också en övergångsbestämmelse med innebörden att studerande som redan beviljats rekryteringsbidrag ska få behålla sitt bidrag fram till och med den 31 december 2007.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
johan.britz@educult.ministry.se

Linda Norman Torvang
Departementssekr.
08-405 27 32