Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen samarbetar med Internetdagarna

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 09:21 CEST

Stiftelsen .SE vill öka mångfalden bland talare och paneldeltagare på Internetdagarna 2013. Därför inleder de nu ett samarbete med Rättviseförmedlingen.

- Vi vill att Internetdagarna ska vara Sveriges viktigaste Internetkonferens och ett forum där kompetens står i centrum, då gäller det att ha en stor bredd bland både talare och infallsvinklar. Där kan Rättviseförmedlingens enorma nätverk bidra och därför har vi inlett ett samarbete, säger Niklas Serén, projektledare för Internetdagarna.

Rättviseförmedlingen utbildar Internetdagarnas arrangörer i strategier för att boka talare på ett sätt så att ingen kompetens går till spillo på grund av ett för klent urval. De arrangörer som har svårt att hitta en viss typ av medverkande erbjuds efterlysningar i Rättviseförmedlingens nätverk, bestående av över 45 000 personer som samarbetar i sociala medier.

- Vi har samlat på oss massor av erfarenheter och konkreta tips att ha med sig hela vägen genom bokningsarbetet. Det handlar om att se all den kompetens som finns bortom stereotypa föreställningar kring vem som är mest lämpad att göra vad, säger Rättviseförmedlingens vd Sofia Embrén.

- Vår förhoppning är att både vi själva, våra arrangörer och vårt nätverk ska utvecklas. Bredd, djup och relevans är nyckelord för Internetdagarna, dessa ord ska genomsyra allt från vilka som syns på scenerna till vilka som sitter i publiken, säger Niklas Serén.

- När vi kan vara med i ett tidigt skede och bredda urvalslistorna hjälper vi arrangören att hitta personer som finns utanför deras radar. 45 000 personer har tillsammans ett oändligt mycket större nätverk än en ensam arrangör på sin kammare. Deras tips blir dessutom ett viktigt underlag för att höra vilka folk vill se på scenen, säger Sofia Embrén.

Den närmaste tiden kommer Rättviseförmedlingen att göra efterlysningar specifikt åt Internetdagarna. I veckan efterlyses bland annat andra än män som kan prata om öppna data och API:er eller om övergången till IPv6.

Om Internetdagarna

På Internetdagarna möts människorna som formar Internet i dag och i framtiden. I år går Internetdagarna från att vara en klassisk konferens till att bli ett forum – en mötesplats – där en rad event med olika arrangörer går av stapeln samtidigt. Totalt kommer ett femtontal olika evenemang med fokus på Internet ur olika perspektiv att äga rum på Stockholm Waterfront Congress Centre den 25-26 november 2013.

Om Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen bygger sedan starten 2010 en modern folkrörelse. Idag är vi fler än 45 000 personer som samarbetar i sociala medier för att ideellt hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetens som hamnat i skymundan på grund av stereotypa föreställningar om exempelvis kön, ursprung och fysiska förutsättningar. Rättviseförmedlingens verksamhet går ut på att göra efterlysningar och samla in tips. Tipsen vi får används för att berika urvalslistor i en mängd olika sammanhang med kompetenta alternativ som våra uppdragsgivare har haft svårt att hitta själva.

Kontakt:

Sofia Embrén, Rättviseförmedlingen

sofia@rattviseformedlingen.se


Niklas Serén, projektledare Internetdagarna

niklas.seren@iis.se