RISE Research Institutes of Sweden AB

Ragn-Sells och Glafo redo att avgifta 200 års glashistoria

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 15:31 CET

Glafo har utvecklat en helt ny metod i laboratorieskala för att separera bly och andra miljöstörande ämnen från glasråvara i deponerat kristallglas.

– Vi arbetar för fullt med att vidareutveckla tekniken och processen i laboratorieskala. Det finns dock mycket arbete kvar innan glasbrukstipparna kan saneras med vår metod, säger Christina Stålhandske på Glafo. Hon leder projektet ”Glasdeponier – från usch till resurs!”.

Här ser Ragn-Sells en potential i att kunna bidra till att utnyttja det glas som idag ligger i stora mängder på glasbruksdeponier till metall- respektive glasråvara.

– Glafos teknik passar väl in i Ragn-Sells strävan att ständigt bli bättre på att utvinna resurser ur avfall. Vi ser också en potential att tekniken kan användas för att göra framtidens glasprodukter mer cirkulära, säger Anders Kihl, utvecklingschef på Ragn-Sells.

Glafo och Ragn-Sells har nu skrivit på en avsiktsförklaring för vidare samarbete och utveckling.

Kontaktperson: Christina Stålhandske, Glafo, 010 516 63 63, christina.stalhandske@glafo.se

Om Glafo: Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpacknings­glas och gränssnittet till andra material. Glafo är ett dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. www.glafo.se

Om Ragn-Sells: Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar man med avfallshantering, miljö- och återvinning. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Man samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll. www.ragnsells.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se