Railcare

Railcare är först med investering av nya lok i Skandinavien

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:20 CEST

(Aktietorget: RAIL)

Railcare investerar och är först ut i Skandinavien med två st lok av modellen Euro 4000. Investeringen uppgår till ett värde av 75 miljoner kronor för båda loken.

De nya loken ökar kapaciteten vid godstransporter. Loken har tre gånger så stark dragkraft i jämförelse med liknande RC el-lok. De är utrustade med en diesel-elektrisk motor, även så kallad miljömotor, som ger maximal flexibilitet då de med fördel kan användas på sträckor där en kombination av el- och diesellok normalt krävs.

Ur miljöaspekt är dessa lok de renaste och mest moderna på marknaden idag.

- Vi väljer att investera i de nya loken då vi ser det som mycket kostnadseffektivt i jämförelse med att köpa äldre begagnade lok, där kostnaderna för underhåll och drift är mycket högre än att köpa nytt, säger VD Dan Magnusson.

Detta är den största satsningen gällande investering av nya lok i Sverige som gjorts de senaste tjugo åren.

Railcare kommer att kunna erbjuda marknaden de starkaste och modernaste loken i Europa. Tack vare minskade utsläpp ger de en konkurrensfördel även ur miljösynpunkt.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
VD Dan Magnusson
Railcare Group AB
070 655 47 47
dan.magnusson@railcare.se

Kort om Railcare Group
Railcare Group AB (publ) är en koncern med fokus på att erbjuda järnvägsbranschen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik. Företaget är organiserat i tre affärsområden entreprenader, export och transporter. De utnyttjar varandras kompetenser på ett fritt sätt för att uppnå det för beställaren optimala resultatet. Målet är att vara beställarens utvecklingspartner, på både kort och lång sikt. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sex dotterbolag som är organiserade i tre affärsområden. Företaget har 90 anställda och årsomsättningen är 180 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.