Railcare

Railcare: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:09 CET

Nu ska vi skapa energi, låt den positiva spiralen fortsätta snurra fortare!

* Årets intäkter uppgick till 190,2 (164,2) MSEK
* Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 5,6 (2,7) MSEK
* Årets resultat efter skatt uppgick till 4,1 (2,3) MSEK
* Vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,03 (0,59) SEK
* Rörelsemarginalen uppgick till 4,4 (2,6) procent
* Eget kapital per aktie uppgick till 13,88 (13,45) SEK
* Soliditeten uppgick till 22,5 (22,1) procent

VD-kommentar

Året som gått, 2010 blev tillslut ett hyggligt år.
Vi lyckades riktigt bra med alla viktiga projekt, där vi utvecklat och skruvat i några av våra metoder. Plattformsprojektet "Stationer för alla", där vi som totalentreprenör såg till att byta ytskikt på plattformen och handikappanpassa perrongen och all miljö runtomkring är ett exempel.

Dessutom har trycket på trumrenoveringar aldrig varit så stort som ifjol och i år. Upprustningsbehovet som vi länge vetat om i Sverige på järnvägen gällande dräneringstrummor är nu verklighet på hög nivå. Lining-metoden är den klart bästa med sin livslånga hållbarhet och sedan finns alltid ambitioner att hitta på nya uppfinningar kring själva metoden.

I Storbritannien har vi varit verksamma i ungefär en tioårsperiod. Vi har haft en maskin på plats de senaste fem åren och nu under 2010 fattades beslut om en stor investering. En ny Railvac-maskin är under tillverkning som byggs helt enligt de engelska normerna. Avreglering och ett stort upprustningsbehov gör Storbritannien till en enorm tillväxtmarknad.

För transportsidans del så har vi lagt stort fokus på marknadsbearbetning och att finna ännu mer kostnadseffektiva och flexibla tågupplägg. Hittills har vi främst jobbat med timmertransporter men det finns även mycket annat som passar att fraktas på järnväg.

Högre tempo kräver mer kompentent personal och några nyckelpersoner har vi lyckats rekrytera. Hans Flodmark påbörjade sin tjänst som ny verksamhetschef inom Transport under hösten 2010, han kommer tidigare från Weda Skog och har lång erfarenhet från skogsbranschen och logistik. Daniel Öholm är en annan viktig spelare som började sin tjänst som projektledare för "Stationer för alla". Han kommer närmast från en tjänst som distriktschef på Trafikverket.

Verksamheterna har sammanfattningsvis rullat på riktigt bra och det finns mycket att se framemot under 2011. Ett helt år med nya möjligheter och nya intressanta projekt.

Mitt jobb blir att elda på den här utvecklingen på alla sätt jag kan. Vi skapar energi som aldrig förr, personalen gör ett fantastiskt jobb, vilket leder till lyckade projekt, mer affärer och en positiv spiral, som snurrar fortare och fortare. Nu kör vi så det ryker!

Ulf Marklund
Verkställande direktör