Railcare

Railcare: Norra Västerbottens Fastigheter AB utökar sitt aktieinnehav i Railcare

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 16:25 CET

(Aktietorget: RAIL)

Norra Västerbottens Fastigheter AB utökar sitt aktieinnehav genom att lösa in en option om förvärv av ytterligare totalt 200 000 aktier motsvarande 5 procent i Railcare Group AB (publ) som säljs från de två huvudägarna, Ulf Marklund och Leif Dahlqvist via deras bolag. Förvärvet betyder att Norra Västerbottens Fastigheter AB ökar sitt totala aktieinnehav från 5 till 10 procents ägande i Railcare Group AB (publ).

Affären innebär att Ulf Marklund och Leif Dahlqvist säljer vardera 100 000 aktier till Norra Västerbottens Fastigheter AB och minskar sina respektive innehav till 783 281 aktier från tidigare 883 281 aktier.
Deras ägarandelar blir vardera 19,7 procent i Railcare Group AB (publ) efter försäljningen av aktierna till Norra Västerbottens Fastigheter AB vars totala ägarandel blir 10 procent av aktierna i Railcare Group AB (publ).

- Utifrån den analys vi gjort av bolaget och den bransch som Railcare befinner sig i, känner vi oss väl stärkta i vårt beslut att öka vår ägarandel för en långsiktigare investering. Railcare har stor potential för utveckling och lönsamhet inom järnvägsbranschen, då investeringar med inriktning mot infrastruktur på järnväg är högst aktuella, med angelägenhet av miljömässiga och kostnadseffektiva skäl, säger VD Anders Westermark, Norra Västerbottens Fastigheter AB.
- Vi ser positivt på att Norra Västerbottens Fastigheter AB ökar sitt aktieinnehav eftersom det är en långsiktig ägare då vi jobbar i en bransch med stora investeringar, säger VD Dan Magnusson, Railcare Group AB.

Norra Västerbottens Fastigheter AB är ett regionalt investmentbolag som ägs av tidningen Norra Västerbotten. Verksamheten är inriktad på att investera långsiktigt i regionala driftskraftiga företag. NV Fastigheter äger bland annat en tredjedel av det regionala investmentbolaget Treac AB.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Dan Magnusson VD
Railcare Group AB
070 655 47 47
dan.magnusson@railcare.se

Anders Westermark VD
Norra Västerbotten Fastigheter
070 575 33 69
anders.westermark@norran.se

Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Företaget är organiserat i två affärsområden; Entreprenad och Transport. Affärsområdenas kompletterande kompetenser möjliggör det optimala resultatet för beställaren. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sex dotterbolag som är organiserade i två affärsområden. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är 185 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.