Railcare

Railcare: Samarbetet fortsätter - Weda Skog förlänger avtalet

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 13:12 CET

(Aktietorget: RAIL)

Railcare har tecknat nytt prisavtal med Weda Skog som gäller för 2010. Uppdraget avser timmertransporter och prisavtalets värde uppgår till 8-13 Mkr beroende på uttagna volymer under årets första sju månader.

Weda Skog är liksom Holmen Skog en av Railcares största uppdragsgivare som visar fortsatt förtroende genom förlängt prisavtal under 2010. I uppdraget från Weda Skog kommer Railcare att transportera övervägande timmervolymer från Sveg och Ljusdal till Insjön/Avesta Krylbo.

- Det känns mycket bra att få fortsätta vårt samarbete med Weda Skog. Vi har goda resurser att kunna öka volymerna tack vare vår nya maskinpark och det produktionsupplägg som vi arbetar utifrån, vi spår att 2010 kommer att bli ett mycket bra år utifrån att konjunkturen vänder uppåt och efterfrågan på timmer ökar, säger Stefan Karlsson.
Weda Skog ägs av de stora sågverkskoncernerna Moelven Timber, AB Karl Hedin och Bergkvist-Insjön. Företagets huvuduppgift är att förse ägarnas sågverk med timmer. Weda Skog har närmare 90 anställda och omsätter cirka tre miljarder kronor per år.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Dan Magnusson, VD
Railcare Group AB (publ)
070 655 47 47
dan.magnusson@railcare.se

Stefan Karlsson, Verksamhetschef
Railcare Tåg AB
070 671 03 83
stefan.karlsson@railcare.se

Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Företaget är organiserat i två affärsområden; Entreprenad och Transport. Affärsområdenas kompletterande kompetenser möjliggör det optimala resultatet för beställaren. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sex dotterbolag som är organiserade i två affärsområden. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är 185 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.