Railcare

Railcare: Sammanläggning av aktier i Railcare Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:06 CEST

 

(Aktietorget: RAIL)

Aktierna i Railcare Group AB (publ) handlas sista dagen före sammanläggning 1:200 den 16 april 2009 med avstämningsdag 21 april 2009. Den 17 april handlas aktier första dagen efter omvandling.

Handelspost i Railcare Group AB (publ) ändras till 100 aktier den 17 april från tidigare 30 000 aktier per post. Orderboken kommer att rensas efter den 16 april. Antal aktier efter sammanläggning är 3 980 389 (tidigare 796 077 846). Kvotvärdet ändras till 2 kr från 0,01 kr.

Railcare Group AB (publ) gör en sammanläggning av aktier enligt beslut taget på extra bolagsstämma den 20 mars 2009 i Skelleftehamn.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Dan Magnusson VD
Railcare Group AB
070 655 47 47
dan.magnusson@railcare.se

Kort om Railcare Group
Railcare Group AB (publ) är en koncern med fokus på att erbjuda järnvägsbranschen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik. Företaget är organiserat i fem affärsenheter, konsulter, trumrenoveringar, entreprenader, export och transporter. De utnyttjar varandras kompetenser på ett fritt sätt för att uppnå det för beställaren optimala resultatet. Målet är att vara beställarens utvecklingspartner, på både kort och lång sikt. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande.

Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av åtta dotterbolag som är organiserade i fem affärsenheter. Företaget har 100 anställda och årsomsättningen är 190 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Pressmeddelande
2009-04-07