Sprinkle Media

​RAIRE Invest lanserar helt ny IT-struktur

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 16:00 CET

Under fem veckor har utvecklingsarbetet pågått med ombyggnad av bolagets IT-struktur. Utvecklingen har syftat till att sidan www.raisereach.com ska vara helt riktad mot enskilda investerare och investerarnätverk, där alla historiska, pågående och kommande projekt presenteras. Samtidigt får bolaget en helt ny sida som är riktad till klienter och aktieägare, www.raireinvest.se.

RAIRE Invest passade samtidigt på att vidareutveckla funktioner på hemsidorna samt att lägga till helt nya funktioner. Bland de större förändringarna av funktioner finns registreringsprocessen som förbättrats väsentligt och blivit mycket säkrare, medlemssidorna har fått både nya funktioner och en helt ny look. Det ska vara roligt och intressant att vara medlem i Raise Reach och det är vad vi skapat. Även den digitala teckningsfunktionen har vidareutvecklats med nya, efterfrågade funktioner för våra kunder och en bättre stabilitet.

Bolagets COO och IR-ansvarige, Mattias Ahlberg kommenterar: "Vi försöker alltid vara lyhörda och behandla feedback. Denna nya struktur är en produkt som kommer av detta, såväl medlemmar som aktieägare och kunder har tyckt att budskapet på webbsidan inte riktigt framkommit, det var en rörig struktur helt enkelt. Med våra fantastiska medarbetare inom IT-utveckling, under styrning från ledningsgruppen här hemma, har vi nu nått mycket längre på kort tid än vi vågade drömma om när beslutet om omstrukturering togs. Digitalt media blir aldrig färdigt, det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete, men nu har vi nått en nivå som vi sannerligen inte behöver skämmas för."

RAIRE Invest AB (publ) bedriver inte finansiell rådgivning eller annan tillståndspliktig verksamhet. RAIRE Invest AB (publ) är en finansiell kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster relaterade till IR, PR, kommunikation och nätverksbaserad finansiering (crowd funding). RAIRE Invest AB (publ) är inte mottagare eller förmedlare av de transaktioner som sker mellan konsumenter och bolagets kunder.