Västra Götalandsregionen

Ralph Harlid föreslås bli ny områdeschef för Medicinska specialiteter

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 11:59 CET

Stavros Constantakis slutar sitt uppdrag som tf områdeschef vid Medicinska specialiteter

På grund av nya uppdrag lämnar Stavros Constantakis Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som tf områdeschef vid område Medicinska specialiteter.
-Jag såg med stort intresse och engagemang fram emot att under rekryteringen av ny områdeschef för Medicinska specialiteter kunna axla detta uppdrag och stödja sjukhusets och områdets fortsatta utveckling. Men den diskussion som uppstått kring mina uppdrag vid SÄS gör att jag nu väljer andra uppdrag, säger Stavros Constantakis.


Medicinska specialiteter behöver en stabil ledning

Området Medicinska specialiteter har under kort tid ställts inför flera chefsbyten. Området behöver nu få en permanent chef och en chef med god insikt och stor kunskap om SÄS och som snabbt kan sätta sig in i områdesarbetet. Med bakgrund av detta är avsikten att Ralph Harlid blir områdets nye chef.
- Valet av Ralph Harlid är naturligt för mig som sjukhusdirektör, säger Ingela Tuvegran. Ralph har lång chefserfarenhet och har under sex år ingått i sjukhusledningen.
- Ralph är en drivande och utvecklande chef och har under sin tid skapat en stabil plattform för området Opererande specialiteter.

Ralph föreslås tillträda tjänsten vid Medicinska specialiteter den 13 mars.


Bo Rosendahl, biträdande sjukhusdirektör, föreslås som tf chef för Opererande specialiteter

Rekrytering av ny områdeschef för området Opererande specialiteter påbörjas omedelbart. Bo Rosendahl, biträdande sjukhusdirektör, föreslås förordnas interimistiskt som områdeschef för Opererande specialiteter.
Kontaktperson: För ytterligare information, kontakta
Sjukhusdirektör Ingela Tuvegran, tfn 070-588 99 68
Biträdande sjukhusdirektör Bo Rosendahl, tfn: 070-336 12 94
Områdeschef Ralph Harlid, tfn 070-816 31 00
Stavros Constantakis, tfn 070-340 11 54