Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2016 12:01 CEST

Upphandlingen av ramavtal för återvinning av metallavfallet från kremation är nu färdigställt via kyrkokansliet i Uppsala. Ett ramavtal har nu tecknats med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige. Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
E-post : post@fonixmiljo.com

I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.

Upplysningar

För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.

För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.

Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund - SKKF
SKKF är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund för begravningsverksamheten i Sverige. Förbundet arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremation. Detta ligger i ansvaret att vara ett modernt branschförbund. Utbildning och rådgivning är central verksamhet för förbundet.