Know IT AB (publ.)

Ramavtal med Ekonomistyrningsverket avseende tjänster för IT-stöd

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 14:15 CEST

Know IT har tecknat ramavtal med Ekonomistyrningsverket avseende IT- konsulttjänster. Ramavtalet gäller till och med augusti 2005 med möjlighet till förlängning i tolv månader. Know IT är en av nio leverantörer som fått detta avtal.

Avtalet avser specialister med erfarenhet från utveckling av IT-stöd för ekonomiadministration inom statsförvaltningen, den tekniska miljö och de applikationsområden som Ekonomistyrningsverket för närvarande har i drift.

Know IT har sedan tidigare ett ramavtal avseende konsulttjänster för framtagning och dokumentation av behovsanalyser/kravspecifikationer
avseende IT-stöd inom löne- och PA-området samt vid utvärdering av olika systemalternativ. Know IT har dessutom ett trettiotal ramavtal med olika parter. I ett flertal avtal är ett flertal organisationer, företag och myndigheter avropsberättigade.

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar
som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 300 medarbetare representerade på ett tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ),
08-700 66 00 eller 0730-74 66 30