Know IT AB (publ.)

Ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 11:42 CEST

Know IT har genom sitt bolag Candeo Nordkonsult tecknat ett ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten avseende IT- och telekomtjänster. Ramavtalet gäller till och med den 1 juli 2005 med möjlighet till förlängning i två år. Avtalet omfattar tjänster inom bland annat projektledning, systemutveckling, systemförvaltning, data- och telekommunikation. Know IT är en av sex leverantörer som fått avtalet.

Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.

- Vi ser vårt avtal med Krisberedskapsmyndigheten som en bekräftelse på att vår strategi med lokal närvaro är riktig. Vi ser fram emot att kostnadseffektivt kunna leverera kompetensanpassade tjänster till Krisberedskapsmyndigheten, säger Peter Tjernström, Know IT:s affärsansvarige mot KBM.

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar
som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 300 medarbetare representerade på ett tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30