StrongPoint Sverige

Ramavtal med OK - Q8 AB

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 12:35 CEST

CashGuard har tecknat ett ramavtal med OKQ8. Avtalet reglerar bland annat villkoren för en eventuell konvertering av CashGuards system till Euro, integrering med OKQ8s befintliga butiksdatasystem samt en enhetlig prislista för samtliga OKQ8 stationer. OKQ8 omfattar i Sverige över 1 100 stationer.

Ramavtalet löper till och med 1 juni 2004 med sex månaders uppsägningstid före avtalstidens utgång. Överenskommelse om installation och leveranstid träffas med respektive köpande OKQ8 enhet. De första leveranserna beräknas ske under augusti månad. CashGuards åtagande inbegriper samtliga produkter, tjänster och serviceavtal som ingår i CashGuards standardsortiment.

"Vi är mycket glada över att kunna presentera ytterligare ett större ramavtal. CashGuardsystemet har under en längre tid testats på tre OK Q8- stationer med gott resultat. Att OK Q8 nu väljer CashGuard som leverantör ser vi som ett tecken på att de bedömer systemet som den bästa och mest flexibla helhetslösningen" kommenterar Anders Eklund, VD i CashGuard.

Anders Eklund, VD, CashGuard AB (publ.)

För ytterligare information kontakta:
Anders Eklund, VD,CashGuard,tel073-33 222 65,anders.eklund@cashguard.se Mikael Carlzon,Direktör,OKQ8,tel08-506 804 51,mikael.carlzon@okq8.se

Fakta om OK Q8
Har cirka 1 100 stationer i sitt nät, omsätter cirka 15mdr med 4 000 anställda.

Fakta om CashGuard
CashGuard utvecklar och marknadsför system för sluten kontanthantering som rationaliserar kassahanteringen för butik, post och bank. CashGuard- systemen ger information och kontroll över betalflöden samt skyddar mot rån och stöld. Under 2002 omsatte CashGuard 94 mkr. Bolaget har 55 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.