Know IT AB (publ.)

Ramavtal med Riksgäldskontoret

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 14:58 CEST

Know IT har genom sitt dotterbolag, Candeo Nordkonsult tecknat ramavtal med Riksgäldskontoret. Avtalet avser att på konsultbasis tillhandahålla rådgivningstjänster till Riksgäldskontoret avseende IT-system och innefattar bland annat frågor om utformning och granskning av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud. Know IT har som enda leverantör tilldelats ramavtalet som gäller till september 2004 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Riksgäldskontoret är statens finansförvaltning med uppgift att förvalta statsskulden, vara statens Internetbank och utfärda statliga garantier. Riksgäldskontoret är en stor aktör på den finansiella marknaden.

– Våra konsulter har över 20 års erfarenhet och genomfört över 400 större upphandlingar för kommuner, statliga myndigheter och andra företag. Att Riksgäldskontoret valt oss är ett erkännande av vår samlade kompetens inom området. Vi ser fram mot att bistå Riksgäldskontoret i deras kommande aktiviteter, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT.

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 300 medarbetare representerade på ett tiotal orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Petter Ulander, kundansvarig Know IT/Candeo, 060-16 16 80 eller 070-212 58 00.