RAMBO AB

Rambo stärker kärnverksamheten.

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2014 07:09 CET

Rambo har som huvudsaklig uppgift att på ett miljöriktigt sätt ta hand om det avfall som uppstår hos hushållen och företagen i alla de fyra ägarkommunerna. För att hålla utvecklingsfokus på framtidens insamlingstransporter avvecklar vi nu en del av dagens transportverksamhet som vi hittills drivit i egen regi. 

Sorterat avfall har transporterats bort från våra anläggningar med till stor del hjälp av våra egna fordon men denna transportverksamhet har nu styrelsen beslutat att avveckla och istället upphandla externt.

I dag har Rambo även egna containertransporter in till våra sorteringsanläggningar.  För att få en liktydig transportmodell i samtliga ägarkommuner har styrelsen beslutat att avveckla även denna verksamhet och upphandla dessa transporter externt.

Omställningsprocessen kommer innebära personalförändringar som berör ca sju tjänster. Rambo kommer att verka för att den entreprenör som vinner upphandlingen också tar över personal.

Företagets delvis förändrade strategi medför också att delägarskapet i det privatägda Krickos Transporttjänster AB avslutas och Rambos styrelse har beslutat att inleda förhandlingar om försäljning.

Som ett led i att stärka kärnverksamheten kommer alla enheter hädanefter verka under ett enda varumärke – RAMBO AB.


RAMBO AB är Norra Bohusläns miljöföretag inom avfallsminimering, återvinning och avfallsrådgivning. Vi står för närhet, service och förtroende.  Våra kunder är både företag och hushåll. Vi erbjuder moderna källsorteringslösningar, kundanpassad rådgivning och utbildning samt en effektiv logistik och infrastruktur för avfall. RAMBO driver fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, 14 Miljöstationer och på uppdrag av FTI ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO ägs av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner, har 42 anställda, omsätter 161 Mkr och har en god tillväxt.