Ramboll Sweden AB

Ramböll deltar i högnivåkonferens om waste-to-energy i Kroatien

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 09:41 CET

Ramböll deltar i högnivåkonferensen Croatian-Swedish waste-to-energy exchange program som hålls i Kroatiens huvudstad Zagreb på tisdag. Bland deltagarna finns bland annat representanter från ländernas regeringar, myndigheter och ambassader.

Ramböll var med under kungens statsbesök till Kroatien 2013. Redan då fördes diskussioner om att bygga anläggningar som omvandlar avfall till förnybar energi i landet – ett område som Ramböll är världsledande inom. Nu tar dessa funderingar form då finansiering kan ske via bland annat Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

På tisdag åker Ramböll tillbaka till Kroatien för fortsatta samtal om arbetet med anläggningar för avfallsförbränning i landet.

– Det ska bli väldigt intressant att ta del av hur ett waste-to-energy-projekt (WTE) kan ta form i Kroatien som ett resultat av den svenska och den kroatiska miljöministerns diskussioner, säger Rambölls vd Bent Johannesson.

Utgångspunkten för konferensen är frågan om hur man utför och driver lönsamma och hållbara WTE-investeringar. Inger Anette Søndergaard, som är avdelingschef i Ramböll Energis WTE-division, håller i en programpunkt och kommer då att berätta om två framgångsrika anläggningar i Malmö och Köpenhamn.

Under besöket kommer Ramböll också att föra särskilda samtal med HEP Group – Kroatiens ledande energibolag. HEP Group och Miljöministeriet vill till att börja med satsa på en WTE-anläggning i Zagreb.

HEP äger fjärrvärmenäten även i Osijek och Sisak varför även dessa städer kan vara föremål för framtida investeringar i WTE.

The Croatian-Swedish waste-to-energy exchange program är en bilateral högnivåkonferens som arrangeras av kroatiens miljö- och naturskyddsministerium, kroatiens största energibolag HEP, svenska ambassaden och Business Sweden (tidigare Exportrådet och Invest Sweden).

Zagreb har 800 000 invånare, Osijek 115 000 och Sisak 50 000 invånare.

Foto: Waste-to-energy-anläggning på Isle of Man.

Läs mer
https://www.b2match.eu/waste2energy2015

Kontakt
Bent Johannesson
Vd Ramböll Sverige
+46 10 615 60 00

Sanna Turina
Enhetschef, hus
+46 10 6156175

Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare inom teknik, design och management consulting och grundades i Danmark 1945. Vi är 12 300 medarbetare och har en stark närvaro i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Med 300 kontor i 35 länder kombinerar vi lokal kännedom med global kunskap. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll verkar inom byggnader, transport, miljö, vatten, energi, olja & gas och management consulting www.ramboll.se