Ramboll Sweden AB

Ramböll nominerad till Stålbyggnadspriset 2013

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 08:53 CEST

Med hela två stora konstruktioner i stål har Ramböll nominerats till 2013 års Stålbyggnadspris som delas ut av Stålbyggnadsinstitutet. Det är Ale pendeltågsstationer utanför Göteborg och Tullhusbron i Norrköping som nominerats. 

Ramböll utför ett stort antal konstruktioner i stål varje år. Nominerade till Stålbyggnadspriset 2013 är Västtrafiks pendeltågstationer i Ale kommun och Tullhusbron.

I Ale kommun har Ramböll arbetat med utformning och projektering av pendeltågstationer. Varje station består av tre trapptorn sammanbundna med gångbroar över järnväg och motorled. Brospannen över motorleden varierar mellan 38,6 m och 56, 5 m. I projektet har även plattformar för stationerna, ett angränsande busstorg, pendelparkeringar och ett nytt resecentrum i Älvängen ingått. Arkitekt för stationerna är Per-Olof Frenning på Sjögren Arkitekter.

Mer information om projektet finns att läsa här.

Tullhusbron i Norrköping är en 71,6 meter lång bro i stål, i 60m spännvidd och inspänd i landfästen. Den har en timglasformad kropp som smalnar av mot mitten. Bron har integrerad belysning i räcke och fundament. Genom ett inbyggt varmluftssystem kan bron värmas upp vintertid. För att klara komfortkrav med avseende på svängningar har bron försetts med svängningsdämpare. Ramböll har stått för förfrågningsunderlag och detaljprojektering av hela projektet. Arkitekt för bron är Erik Andersson på Erik Andersson Arkitektbyrå. 

Vinnaren utses den 15 maj

Juryn utser en vinnare av Stålbyggnadspriset 2013 bland de 8 nominerade projekten. Därutöver delas ett antal hedersomnämnanden ut till projekt med, enligt Stålbyggnadsinstitutet, speciella kvaliteter. Vinnaren presenteras i Stockholm den 15 maj.

Ramböll vann senast Stålbyggnadspriset år 2011 för konstruktionen av Ryaverket i Göteborg. Läs om årets nomineringar här.

Om Stålbyggnadspriset

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Men inte minst är priset till för att uppmärksamma arkitekter, ingenjörer och företag som väljer att utnyttja stålets egenskaper på ett tydligt och väl exponerat sätt.

För mer information, kontakta  

Christer Carlsson, Brospecialist, ansvarig för Affärsutveckling Bro
Telefon +46 10 615 6425
E-post christer.carlsson@ramboll.se

Annica Lind, Enhetschef Byggteknik
Telefon +46 (10) 615 3445
E-post annica.lind@ramboll.se


Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare inom teknik, design och management consulting och grundades i Danmark 1945. Vi är närmare 10 000 medarbetare och har en stark närvaro i Nordeuropa, Indien och Mellanöstern. Med nära 200 kontor i 19 länder kombinerar vi rikstäckande kännedom med global kunskap. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll verkar inom byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting. www.ramboll.se