Ramboll Sweden AB

Ramböll och Liljewall arkitekter tog hem projekttävling om Västhamnens utbyggnad

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 15:22 CEST

Helsingborgs hamn står inför stora förändringar. Stadsutveckling finns högt på agendan och en viktig del i detta är ombyggnaden och utvecklingen av containerhamnen. För att lösa detta har staden genomfört en projekttävling där förslaget från Ramböll, Liljewall arkitekter och Hamburg Port Consultants nu utsetts som vinnare. 

De senaste åren har Helsingborgs Hamn vuxit snabbt och tagit nya marknadsandelar. Inom hamnens kärnsegment – containerhantering - förväntas volymerna öka med cirka 5 procent om året och redan nu lider hamnen av kapacitetsbrist. För att effektivisera verksamheten ytterligare, samt erbjuda kunderna bättre service, behöver Västhamnen utvecklas. Målet är att utforma containerterminalen till en framtidssäkrad och modern terminal med kapacitet att möta 20 års volymutveckling. Stora krav ställs på yteffektiva lösningar i ett hamnområde som är begränsat och som ska fungera i god samklang med den omgivande bebyggelsen och stadsförnyelseprojektet H+.

Den prestigefyllda projekttävlingen lockade inledningsvis 14 intresseanmälningar varav fyra team valdes ut för att utveckla sina gestaltningsförslag i tävlingen. I april 2012 presenterades de fyra bidragen som lämnats in av Ramböll tillsammans med Liljewall arkitekter och Hamburg Port Consultants. Övriga tre team bestod av COWI AB, WSP Sverige AB och Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S tillsammans med deras respektive samarbetspartners.

Idag har vinnaren utsetts och teamet med Ramböll, Liljewall arkitekter och Hamburg Port Consultants står som vinnare.

Juryns motivering lyder:
Förslaget är kompakt och koncentrerat med enkel, tydlig och logisk uppbyggnad och kan utvecklas utifrån nuvarande förutsättningar samt anpassas till olika yttre och inre faktorer. Förslagets nytänkande ligger i det flexibla upplägget.


Att vinna den här tävlingen betyder mycket för oss. Det har varit spännande att få jobba tillsammans med Liljewall arkitekter och Hamburg Port Consultants med att ta fram ett förslag som ska ge Helsingborgs invånare en härlig hamnmiljö att vistas i. Ramböll har en bred kunskap inom hamn och ett stort samhällsintresse som gör att detta känns extra bra och mycket glädjande för oss.
Annika Holmqvist, Senior Director Market Sector Transport Ramböll.

Vi tycker att det är fantastisk roligt att vårt förslag blivit utvalt. Det har varit en utmaning att jobba med den komplexa uppgiften att få en modern hamn att kunna passa in i ett centralt stadsrum. Det kräver ett bra samarbete mellan många discipliner, något som jag tycker att vi lyckats väl med tillsammans med Ramböll och Hamburg Port Consultants.
Bjarni Ingvason, VVD och ansvarig för tävlingsverksamheten på Liljewall arkitekter.

För mer info om tävlingen besök: http://www.arkitekt.se/s66840

Kontakt
Annika Holmqvist
Senior Director Market Sector Transport Ramböll
Direkt +46 (0)10 615 54 30
annika.holmqvist@ramboll.se


Bjarni Ingvason
Arkitekt SAR/MSA, partner, VVD
Direkt +46 (0)31 350 70 13
bjarni.ingvason@liljewall-arkitekter.se

 

Om Ramböll
Ramböll är Nordens största teknikkonsultbolag och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas, telecom och management consulting. Ramböll Sverige med sina 1 500 medarbetare är en del av Ramböllkoncernen som har närmare 10 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

www.ramboll.se


Om Liljewall arkitekter
Liljewall arkitekter har sedan starten 1980 målinriktat arbetat med att bredda sin verksamhet och är idag ett av landets 10 största arkitektkontor med strax över 100 medarbetare. Det har skett genom en organisk tillväxt över tiden.

Vår verksamhet omfattar planering och gestaltning av vår miljö i vid bemärkelse, allt från stadsplanering till inredning.

Våra uppdrag och uppdragsgivare är spridda över hela landet med en koncentration i Västsverige. Vi har även på senare år en växande del med internationella uppdrag.

Företaget har vuxit starkt de senaste åren och finns förutom i Göteborg även i Malmö, Stockholm och Buenos Aires.

www.liljewall-arkitekter.se