Ramboll Sweden AB

Ramböll stärker upp inom hållbarhet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 08:33 CET

Som samhällsrådgivare arbetar Ramböll med helhetslösningar för ett mer hållbart samhälle med mindre miljöpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna. För att stärka företagets position inom hållbarhet ytterligare har David Lindgren utsetts till hållbarhetsansvarig för Ramböll Sverige.

David Lindgren kommer i sin nya roll att ansvara för att Ramböll möter samhällets och kunders behov av socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Detta genom att tydliggöra och integrera hållbarhetstjänster i Rambölls kunderbjudande, vägleda Ramböllkoncernens hållbarhetsarbete i Sverige och ansvara för interna utbildningar inom området.

− Hållbarhet är en grundläggande del av vår affärsstrategi och vår identitet. Att vi nu har en hållbarhetsansvarig är viktigt för att driva vårt arbete med socialt och miljömässigt ansvarsfullt företagande. David har lång erfarenhet av att utveckla miljö- och hållbarhetsrelaterade tjänster och är rätt person att ansvara för de här frågorna, säger Niklas Sörensen, VD för Ramböll Sverige.

David började som miljösamordnare på Ramböll i Uppsala 2008 och har lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor. Innan dess har han arbetat som miljökonsult på Golder Associates och miljökoordinator på Pfizer. David har bland annat ansvarat för att arrangera kundevents och interna utvecklingskonferenser, utveckla företagets miljöcertifieringstjänster och medverkat i olika branschorganisationer som STD och SGBC Tekniska råd.

− Jag ska verka för att vi får ett ännu tydligare och mer samordnat tjänsteerbjudande inom hållbarhet och visa på hur vi tillsammans med våra uppdragsgivare bidrar till ett hållbart samhälle. Med min erfarenhet från den svenska marknaden tillsammans med koncernens långsiktiga hållbarhetsarbete och internationella erfarenhet kommer vi att stärka vårt kunderbjudande ytterligare, säger David Lindgren.

Ramböll har en bred profil inom hållbarhet och arbetar med både nationella och lokala initiativ. På global nivå har Ramböll identifierat 10 av FN’s 17 globala hållbarhetsmål som vägledande för företagets strategi fram till 2020 och företaget stöder sedan 2007 FN’s Global Compact. I Sverige arbetar Ramböll aktivt i bl.a. Sweden Green Building Council för att bidra till branschens utveckling och utöver det finns lokala initiativ som exempelvis deltagande i Uppsala Klimatprotokoll för att uppnå minskade koldioxidutsläpp från näringslivet.

− Vi är öppna för fler samarbeten och har gärna en aktiv roll i att hitta partnerskap mellan aktörer i den här typen av frågor för att utveckla och driva marknaden, avslutar David Lindgren.  

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se