Ramén Valves AB

Ramén Valves förvärvar Engelsbergs Ventiler AB

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2017 10:46 CET

Engelsbergs Ventiler AB, med sin långa och genuina historia som svensk ventiltillverkare är nu en del av Ramén Valves AB. Varumärket ger Ramén Valves ett tillskott i form av en mer komplett och konkurrenskraftig produktportfolio. Ramén är idag kända som tillverkare av industriella reglerventiler och kommer från och med den 20:e november 2017 alltså även att inkludera Engelsbergs specialventiler som säljs till industriapplikationer världen över. Detta innefattar t.ex. avstängningsventiler, backventiler och sätesventiler i höglegerade metaller

Genom förvärvet av Engelsberg kommer Ramén fortsätta stärka sin position som en etablerad leverantör av specialiserad flödesteknik. Jörgen Andersson, försäljningschef på Engelsberg, kommer att vara en del av Raméns team från dag ett för att försäkra att alla åtaganden gentemot kunder, affärspartners och leverantörer efterlevs under integrationsprocessen.

Alla Engelsbergs ventiltyper kan tillverkas i höglegerat rostfritt stål, Hastelloy®, titan, 254 SMO etc. Engelsbergs ventiler kan hantera korrosiva och slitande media som t.ex. saltvatten, fosforsyra, svavel-syralösningar och fuktig klorgas. ”Det här är en produktgrupp som kompletterar oss då vi redan jobbar med och har lång erfarenhet av reglertekniska lösninga. Ramén kommer att fortsätta växa med den breddade produkt-portföljen inom segment som papper och massa, industriella gaser, gruvindustri, kemisk industri, marin och offshore segmentet samt tankskyddsutrustning”, säger Per Wennersten, VD på Ramén Valves.

Alla kontakter gällande Engelsberg kommer med omedelbar verkan att hanteras av Ramén Valves och Jörgen Andersson.

OM RAMÉN VALVES – www.ramenvalves.com

Ramén Valves är ett privatägt företag som sedan 1968 tillverkar Ramén kulsektorventiler för kontroll av vätskor, gaser, ånga och slurry. Tillverkning, verkstad och kontor är beläget i Bromma, Stockholm.

OM ENGELSBERG – www.engelsbergsventiler.se

Engelsbergs Ventiler AB grundades 1949 av Avesta AB (nu Outokumpu Stainless AB) och har från starten fokuserat på att utveckla specialiserade ventiler för industriella applikationer. Engelsberg tillverkar ventiler i höglegerade metaller för applikationer som saltvatten, fosforsyra, svavelsyralösningar, klorgas, etc.

TEKNISK OCH KOMMERSIELL KONTAKT – Engelsberg
Jörgen Andersson
Sales Manager, Engelsberg
T: 08 594 77 974
M: 070 934 7731
E: jorgen.andersson@ramenvalves.com

PRESSKONTAKT
Matilda Lundgren
Marketing Manager
T: 08 594 77 975
M: 072 722 0996
E: matilda.lundgren@ramenvalves.com

Ramén manufactures the Ramén Ball Sector Valve in Sweden for throttling of liquids, gases, steam and slurries. The Ramén Ball Sector Valve has been installed in thousands of applications worldwide since 1968. The industrial design and the high performance throttling characteristics have been used within the pulp and paper, chemical and mining industry among others. The construction details and manufacturing techniques of Ramén are based on extensive and varied usage, often in harsh applications and environments.