Ranhammar Kartong

Ranhammar förvärvar Beli kartong i Spånga

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 13:02 CEST

Uppköp i grafiska branschen

Ranhammar stärker sin position inom den grafiska industrin genom att förvärva 100% av aktierna i Beli Kartong i Spånga/Bromsten. Beli Kartong har idag 7 anställda. Tillskottet gör att Ranhammars personalstyrka nu uppgår till 31.

Genom en nyemission går Beli Kartongs ägare och VD Lena Hultberg in som delägare i Ranhammar med motsvarande en ägarandel på 20%. Niklas Hultberg tilldelas en ägarandel motsvarande 5%.

 

Flyttar från Ranhammarsvägen till Grafiska Huset

Arbetet med att harmoniera produktionsresurserna kommer att ske successivt under det kommande året. Verksamheten skall bedrivas i den fastighet i Bromsten där Beli Kartong idag är beläget. Adressen är känd för grafisk produktion sedan tidigt 70-tal.

De lokaler i fastigheten som tidigare hyst andra tryckerier kommer att renoveras och anpassas för ett optimalt produktionsflöde.

Vidare finns planer för iordningställande av en hall för fordonsdekor.

Ranhammar Digital/Expo kommer att vara den första avdelningen som flyttar till Grafiska Huset i Bromsten. Flytten av Ranhammars övriga avdelningar skall vara klar i september 2011.

 

– Diskussionerna om en sammanslagning har pågått en tid och det mycket roligt att vi nu fått förhandlingarna i hamn, säger Ranhammars Lennart Jernfast och fortsätter;

– Syftet med sammanslagningen är att skapa en ännu starkare och ännu bredare produktionsbas. Vi kommer också att ytterligare kunna effektivisera processerna för att kunna tillmötesgå branschens krav på led- och leveranstider.

 

Växer på en krympande marknad

Ranhammar och Beli Kartong har som alla andra varit påverkade av finanskrisen, men ändå är det en påfallande ljus bild som samstämt målas upp av de båda ägarrepresentanterna.

För vissa avdelningar planerar man att gå upp på tvåskift och nyinvesteringar i maskinparken görs för att ytterligare att korta ledtider. Bland annat är Stockholms första laserskärare med tillhörande automatisk bockmaskin snart på plats. Laserutrustningen skall ersätta den gamla tekniken för att tillverka stansformar till kartongprodukter. Ytterligare investeringar finns på detaljplanen för 2011.

 

– Vi hoppas att kunna serva båda företagens kunder på ett ännu bättre sätt, säger Lena Hultberg.

– Nu när det är klart känns det otroligt inspirerande att få komma igång och förverkliga de visioner vi skissat på, avslutar Lena Hultberg.

 

Under 2009 sysselsatte Ranhammar 24 anställda och omsätter sammantaget över 31 MSEK
Besök gärna vår nya, funktionella hemsida www.ranhammar.se