Utrikesdepartementet

Raoul Wallenberg hedras i Budapest

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 10:36 CEST

Den 9 juli 1944 anlände Raoul Wallenberg till Budapest och inledde sitt arbete för att rädda stadens judar från deportation till de tyska koncentrationslägren. Idag är det exakt 60 år sedan detta hände.

Innan dess hade Ivan Danielsson och Per Anger vid den svenska legationen i Budapest, liksom även företrädare för de andra neutrala ländernas legationer i den ungerska huvudstaden, arbetat för att rädda Ungerns judar. Detta arbete förstärktes avsevärt i och med att Raoul Wallenberg kom till Budapest.

För att hedra minnet av Raoul Wallenbergs räddningsaktion kommer en minnesceremoni att anordnas den 27 september 2004 i Budapests stadshus. Den svenska regeringen kommer att representeras av kabinettssekreterare Hans Dahlgren.

I anslutning till denna ceremoni anordnar Utrikespolitiska Institutet i Stockholm, i samarbete med Ungerns Holocaust Documentation Center, ett vetenskapligt symposium den 27-28 september 2004 i Budapests stadshus. Flera forskare från bland annat Sverige och Ungern kommer att delta. Vid symposiet kommer den svenska Budapestlegationens, Raoul Wallenbergs samt svenska Röda korsets räddningsaktioner att diskuteras.

Hösten 2003 utnämnde Budapest stad Raoul Wallenberg till hedersmedborgare.

Kontakt
Maj-Britt Nilsson
Redaktör
08-405 52 85
070-8279833
e-post