CSR Factory

Rapidus nyhetsbrev om World Care Events

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 12:00 CET

 

 

Fem snabba till Helena Kurki, VD för nystartade Malmöföretaget World Care Events...

...som ska göra det lättare för bolag att arbeta med socialt ansvarstagande, eller Corporate Social Responsibility (CSR).

Vad gör World Care Events?

– Vår affärsidé bygger på att många företag vill jobba med CSR, men de har kanske inte tillräckliga resurser eller kunskap. Vi hjälper dem att komma fram till vilken satsning de vill göra.

Vilka står bakom?

– Nina Widtskiöld, som även jobbar med konferenser och events, äger företaget tillsammans med Anders Lindfors och Tomas Bertmark. I december anställdes jag som VD.

Varför ska ett företag ägna sig åt socialt ansvarstagande?

– Det handlar om affärsnyttan. Den största anledningen är att få motiverade medarbetare, men det ger också en starkare varumärkesprofil. Dessutom handlar det om att följa med i tiden. Jag tror att vi är på väg in i ett paradigmskifte där CSR blir viktigt.

World Care Events är inte ensamma om att vilja hjälpa företag få en humanare framtoning. Hur ska ni klara konkurrensen?


– Vi är noga med att medarbetarna ser och känner sig delaktiga i satsningen, eftersom särskilt den yngre generationen tycker att det är viktigt att arbetsgivaren har en ansvarstagande profil. Vi arbetar också med CSR som ett tema som genomsyrar alla personalsatsningar. Dessutom har vi redan ett kontaktnät med samarbetspartners som välgörenhetssatsningen Hungerprojektet och Malmöbaserade Moomsteatern.

Ni är precis på väg att dra igång – vad händer framöver?

– Vi är bokade på olika seminarier och ska bland annat prata för Marknadsföreningen i Malmö på fredag. På längre sikt är vår målsättning att vi ska generera vinst inom två år.
 

Anna Palmehag(Rapidus) 

Källa - R A P I D U S - nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

World Care Events har sitt säte i Malmö och hjälper företag att bygga in det sociala ansvarstagandet som en naturlig del i företagets strategi och affärsplan. Företaget fungerar som en brygga mellan näringslivet och den ideella sektorn.