Socialdepartementet

Rapport 2003: Ökade satsningar på förebyggande insatser och narkomanvård krävs

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 14:20 CEST

·Riktade medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser samt vård och behandling måste även fortsättningsvis fördelas till kommunerna.

·Den av regeringen utlovade förstärkningen till missbrukarvården bör särskilt inriktas på att stärka den specialiserade missbrukarvården, öka antalet avgiftningsplatser och att förstärka satsningarna på eftervården.

Det skriver regeringens narkotikapolitiske samordnare Björn Fries i sin årliga rapport till regeringen, som överlämnas idag.

Nedan finns exempel på satsningar som genomförts och inletts under Mobilisering mot narkotikas första verksamhetsår. Efter varje avsnitt finns en hänvisning till relevant rubrik i rapporten. Rapporten i sin helhet finns på www.mobilisera.nu och där finns också kontaktuppgifter.

Storstadssatsningen
Vi inledde i december 2002 ”Storstadssatsningen” tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. Städerna har nu kommit igång med pilotverksamheter inom områdena skola, krog- och nöjesmiljöer, insatser för unga med missbruk och insatser för tunga missbrukare.

Rubrik: Områdesövergripande insatser Kontakt: Maria Renström

Sex försökskommuner utvecklar förebyggande arbete
Tillsammans med Alkoholkommittén bedriver Mobilisering mot narkotika ett större projekt. Det syftar till att utveckla det förebyggande arbetet och att få en svensk utvärdering av lokalt förebyggande arbete där man använder sig av bevisat verksamma metoder. De sex kommunerna är Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, Solna och Umeå.

Rubrik: Förebyggande arbete Kontakt: Maria Renström

Vad betyder droger i olika ungdomsgrupper?
Vi vet idag väldigt lite om attityder och drogvanor hos unga vuxna. För att Mobilisering mot narkotika har därför initierat ett antal studier i olika ungdomskulturer. Resultaten ska ligga till grund för vårt framtida förebyggande arbete och våra kommunikationsinsatser.

Rubrik: Förebyggande arbete Kontakt: Maria Renström

Sommarkampanj
Det är ett av våra budskap i sommarens festivalkampanj. Under våren gav vi finansiellt stöd till en klubbturné med budskap mot droger. På Hultsfredsfestivalen i juni inledde vi en treårig satsning som består av ett antal delkampanjer riktade till olika målgrupper och arenor. Sommaren 2003 är målgruppen unga vuxna på festival och i klubbmiljö. Syftet med sommarens kampanj är att stärka dem som redan har en negativ inställning till narkotika och att försöka påverka dem som ännu inte tagit ställning.

Rubrik: Förebyggande insatser Kontakt: Anna Liedbergius

Från hiphop till LO
Inom ramen för satsningen Folkbildning mot narkotika har vi fördelat 9 750 000 kronor till 48 projekt som tillsammans engagerar 20 000 barn och ungdomar i olika projekt det närmaste året. Där finns rena studiecirklar men också nya grepp som hiphopturnéer och festivalarrangemang. Vi vänder oss också till folkrörelsen där vi närmat oss fackföreningsrörelsen, idrottsrörelsen och intresseorganisationer för framtida samarbete.

Rubrik: Förebyggande arbete Kontakt: Bosse Bergnéhr

Stor forskningssatsning
Hösten 2002 inledde vi en forskningssatsning och 28 miljoner kronor fördelades under våren till 45 olika forskningsprojekt på narkotikaområdet. Den största satsning som gjorts på narkotikaforskning i Sverige.

Rubrik: Forskning Kontakt: Fred Nyberg

Narkomanvården kartlagd
I juni 2003 presenterades en snabbkartläggning som Socialstyrelsen genomfört på uppdrag av Mobilisering mot narkotika. Kartläggningen visar på allvarliga brister när det gäller möjligheten för narkomaner att få vård, tillgången på avgiftningsplatser och kvaliteten på eftervården. Vi har också inlett en särskild satsning på fyra modellkommuner inom vårdområdet.

Rubrik: Vård & behandling Kontakt: Christina Gynnå Oguz

Stöd till polis och tull
Narkotikabrottsligheten är idag väl utvecklad och tar sig nya former. Vi har initierat en studie av narkotikabrottsligheten på Internet, resultaten kommer att presenteras i sommar. I övrigt har det första verksamhetsåret handlat mycket om att ge stöd till samarbete mellan polis och tull, både i Sverige och i länderna kring Östersjön.

Rubrik: Begränsning av tillgången Kontakt: Walter Kegö

Opinionsbildning på internationell nivå
Under våren 2003 arrangerade Mobilisering mot narkotika två större konferenser; ett internationellt seminarium om cannabis och en parlamentarikerkonferens i FN:s regi. I övrigt har vi deltagit i möten och arbetsgrupper inom ramen för EU och FN.

Rubrik: Samordning, kommunikation & opinion Kontakt: Christina Gynnå Oguz