Länsstyrelsen Västerbotten

Rapport avslöjar hur våra miljöer påverkar norrländska barn

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 10:30 CEST

Miljöhälsorapport 2013, Barns hälsa och miljö i Norrland, är den första regionala rapporten om barns miljö och hälsa i norra Sverige. Resultatet visar bland annat att våra barn behöver bättre solskydd och att konsumtionen av fisk är för liten.

Rapporten beskriver vilken betydelse olika miljöfaktorer har för ohälsa hos  barn. Resultaten är hämtade från en stor nationell enkätundersökning samt från en fördjupning av Norrlandslänen där föräldrar till cirka 3 850 barn svarat.  

- Rapporten är framtagen som ett komplement till den nationella miljöhälsoenkäten. Jämfört med den nationella enkäten som ger en övergripande bild över hälsoläget i landet ger den regionala rapporten en bättre bild över barns hälsa i norra Sverige, säger Fredrik Sjunnesson vid Länsstyrelsen Västerbotten.  

Miljöhälsorapport 2013 riktar sig främst till beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer inom betydelsefulla områden för barns hälsa och miljö, men även till allmänheten.  

Barns hälsa och miljö i Norrland visar hur föräldrarna svarat på frågor inom en rad olika områden. Nedan finns några utvalda exempel från undersökningen:   

Solljus i Norrland

När barn exponeras mycket för solljus är hudcancer, främst malignt melanom, en vedertagen riskfaktor. Denna rapport visar att barnen kan behöva skyddas bättre mot stark sol än vad de gör i dag. Den visar också att norrländska barn skyddas i mindre utsträckning mot solens strålning än barn i övriga landet.

Dricksvatten och Mat

Barn utsätts mer än vuxna för flera riskfaktorer, till exempel luftföroreningar och miljögifter i mat och dricksvatten. Cirka 16 procent av barnen får sitt dricksvatten från enskilda brunnar vilket, som tidigare
undersökningar visar på, kan vara problem med höga nivåer av arsenik och radon. Rapporten visar att många hushåll med enskild brunn, omkring 50 procent, inte har kontrollerat kvaliteten av sitt dricksvatten. Rapporten visar även att barn i Norrland äter för lite fisk. 

Buller

Det kanske mest utbredda miljöproblemet för barn är bullerstörningar. Nästan 20 procent av tolvåringarna i Norrland blir mycket eller väldigt mycket störda av buller, mest av ljud från andra barn och hög musik. Nedsatt hörsel, öronsus (tinnitus), sömnstörningar och minskad koncentrationsförmåga är allvarliga effekter av buller i barnens hem, förskola, skola och fritidsmiljöer.

Ladda ner webbversionen av Miljöhälsorapport Norr 2013 här.


Kontakt

Fredrik Sjunnesson Miljöanalysenheten,
Länsstyrelsen Västerbotten
fredrik.sjunnesson@lansstyrelsen.se
010-2254361 

Mikael Jonsson, Miljöenheten
Mikael.jonsson@lansstyrelsen.se
010-2254385  

Karl Forsell
Klinisk miljömedicin norr, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus.
Karl.Forsell@vll.se
090-7852756  

Lars Modig
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.
lars.modig@envmed.umu.se
090-7852379

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.