Atlas Copco Sverige

Rapport för andra kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 13:13 CEST


(denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer)

Starkt kassaflöde under tuffa marknadsförhållanden

  • Organisk orderingång minskade 37%.

- Låg efterfrågan på utrustning, men annulleringar av order har upphört.
- Eftermarknadsprodukter och service stod emot väl.

  • Intäkterna sjönk 14% till MSEK 16 155 (18 884), organisk nedgång 27%.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 066 (3 630), en marginal på 12.8% (19.2).

- Inkluderar omstruktureringskostnader på MSEK 259, justerad rörelsemarginal 14.4%.
- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 400 jämfört med föregående år.

  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 1 943 (3 354).
  • Periodens resultat var MSEK 1 468 (2 463).
  • Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.20 (2.01).

• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 492 (396).

 

Marknadsutsikter på kort sikt
Efterfrågan väntas vara fortsatt svag från de flesta industrier och regioner och ligga kvar på nuvarande nivå.

Uppdatering av åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader
Åtgärderna för att justera kapacitet och kostnader till det svaga affärsklimatet fortsatte under kvartalet. Antalet anställda minskades med knappt 1 600 totalt och kostnader på MSEK 259 belastade resultatet. Arbetsstyrkan har sedan september 2008 minskats med 5 440 och omstruktureringskostnader på totalt MSEK 747 har belastat resultatet. Dessa åtgärder motsvarar mer än MSEK 2 000 i årliga besparingar.

Analytiker
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
ir@se.atlascopco.com media@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Media
Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.